2:06 am - Neděle Říjen 21, 2018

Vydávání dluhopisů se zjednodušší

PRAHA – Rozpočtový výbor parlamentu doporučil na svém dnešním zasedání přijmout zákon, podle něhož by mohly emitovat dluhopisy fyzické osoby a navíc bez schvalování České národní banky (ČNB).

Dluhopis
Ilustrační foto

Novelu zákona předkládala vláda a nebyl proti němu podán pozměňovací návrh. Pro doporučující usnesení zvedli ruku všichni členové výboru, až na poslance Jaroslava Vandase (ČSSD), který se hlasování zdržel.

ČNB podle doporučené novely přestane dohlížet na podlimitní emise dluhopisů, u kterých nemusí investor uveřejňovat prospekt. Zjednodušit se má celý dluhopisový program.

Zákon má také upřesnit definici dluhopisu tak, aby se vztahovala na všechny cenné papíry, s nimiž je spojené právo na splacení dlužné částky. Ministerstvo financí tím chce zabránit obcházení legislativy.

Souhrn navrhovaných změn

Povinné schválení emisních podmínek dohledovým orgánem se v řadě zemí nevyskutuje. Například v USA, Německu, Francii, Japonsku či Velké Británii. „Navíc v případě, že se jedná o veřejnou nabídku dluhopisů nebo pokud mají být dluhopisy přijaté k obchodování na regulovaném trhu, vzniká současně emitentovi povinnost nechat si schválit prospekt dluhopisů,“ připomněla současnou zdvojenou povinnost v Česku důvodová zpráva.

Ministerstvo financí chce také povolit vydávání dluhopisů fyzickým osobám, a to s cílem zabránit obcházení zákona. Na ministerstvu zvažovali, zda ponechat stávající stav, kdy mohly dluhopisy emitovat jenom právnické osoby, nebo rozšířit okruh oprávněných emitentů pouze o podnikatele.

Podle navržené úpravy by povolení vydávat dluhopisy mohl získat kdokoli, kdo nejpozději k datu emise zpřístupní investorům emisní podmínky. Musí to udělat způsobem, který umožní jejich reprodukci v nezměněné podobě nebo ve formě prospektu.

U dluhopisů v listinné formě ministerstvo financí navrhuje, aby se mohly vydávat pouze jako „cenný papír na řad“. „Listinné dluhopisy vydané jako cenné papíry na doručitele jsou jednak v praxi minimálně využívány, a jednak se existencí tohoto institutu oslabuje možnost identifikace skutečného vlastníka emitentem,“ tvrdí důvodová zpráva.

Možnost elektronické schůze

Další novinkou v zákoně je možnost elektronických schůzí vlastníků dluhopisů. „V případě malého počtu vlastníků dluhopisů je nákladné schůzi svolávat a veškeré relevantní otázky je možné vyřešit i bez osobního setkání,“ myslí si ministerstvo.

Dnes výborem doporučená novela ministerstva financí se bude týkat celkem čtyř zákonů – o dluhopisech, o podnikání na kapitálových trzích, o správních poplatcích a o mezinárodním právu soukromém a procesním. Musí s ní ještě souhlasit parlament a poté podepsat prezident.

Foto: Archiv ROL CZ

Filed in: Finance, Z parlamentu

Comments are closed.