3:40 pm - Neděle Říjen 15, 9420

Učitel musí rozumět dětem a umět učit

PRAHA – Vysoké pedagogické školy by měly vést učitele i k tomu, aby uměli dětem zajímavou formou vysvětlit rodičovské kompetence. Shodly se na tom poslankyně napříč politickými stranami při zasedání sněmovní komise pro rodinu a rovné příležitosti.

Komise pro rodinu a rovné příležitosti

Komise pro rodinu a rovné příležitosti jednala o vzdělávání pedagogů

Zatímco při plénu sněmovny to mezi poslanci jednotlivých stran často vře, jiná atmosféra panuje v rámci sněmovní komise pro rodinu a rovné příležitosti, vedené Helenou Langšádlovou (TOP09). „Snažím se o to, aby v komisi panovala věcná atmosféra,“ uvedla pro RegionOnline.cz. Možná je to tím, že tam převažují ženy, převážně učitelky. Poslankyně napříč politickým spektrem se shodly například v tom, jak by měli být vzděláváni učitelé.

Podle Vlasty Bohdalové (ČSSD) je pro vychovatele v mateřských školách a učitele prvního stupně nejdůležitější ovládání rodinné výchovy a psychologie. Na vysokých pedagogických školách je ale podle ní často kladen větší důraz na český jazyk či na matematiku. „To je také důležité, ale pedagogika s psychologií by neměly být odsouvány na okraj,“ řekla.

Učitel musí milovat děti, řekla Wenigerová

S tím, že rodinná výchova je sunuta na druhou kolej, nesouhlasí ani Jaroslava Wenigerová (ODS). „Nezáleží ani tolik na tom, co učitel učí, ale jak to učí,“ řekla. Důležité je podle ní dbát na sociální funkci učení. Nenaučí se to jen na vysoké škole, v  kantorovi to musí také být. „Sociální pracovník by měl mít rád lidi, učitel musí milovat děti,“ řekla Wenigerová.  Dagmar Navrátilová (VV) dodala, že děti mají být školou připravovány na reálný, nikoli virtuální život.

Poslankyně kritizovaly roztříštěnost výuky na českých školách – v rámci ministerstva školství sice existují rámcové vzdělávací programy, každá škola se nicméně řídí svými programy, které se často liší. Poslankyně vyslechly názory zástupkyň pedagogické fakulty a ministerstva školství, které se shodly na tom, že rodinná výchova je při přípravě pedagogů i ve školách důležitá.

Zdroj foto: RegionOnline.cz/ac

Filed in: Česko, Politika, Z parlamentu

Comments are closed.