10:27 am - Pondělí Říjen 22, 2018

Tisíc lékařů na dlažbě? Pomsta za „Děkujeme, odcházíme“, tvrdí Voleman

PRAHA – Rozsáhlé propouštění doktorů z nemocnic umožňuje nová vyhláška Ministerstva zdravotnictví (MZ). Zdravotničtí odboráři  upozorňují na skutečnost, že se může jednat o prostředek nátlaku na lékařské organizace, aby „držely pusu“. Norma, která je prováděcím předpisem k zákonu o zdravotnických službách, začne platit v dubnu. Nyní se nachází ve druhém kole připomínkového řízení.

Dokáží si lékaři uhájit pracovní podmínky i místa?

Údajně má jít asi o tisícovku nadbytečných doktorů. „Vytvořilo se číslo, které začne žít svým vlastním životem,“ komentoval tyto zvěsti místopředseda Lékařského odborového klubu a člen představenstva České lékařské komory (ČLK) Miloš Voleman. Potvrdil ovšem, že propouštění není vyloučené.

Jak dále řekl, nová norma nevymezuje přesné počty lékařů na odděleních, ani takzvaný strop. Jedná se právě jen o minimální počty doktorů, a to jak atestovaných, tak méně zkušených. Přesněji řečeno o počet úvazků. Vyhlášku však lze použít jako mocenský prostředek, protože  pokud by skutečně došlo k minimalizaci stavů podle připravovaných čísel, mohla by být rušena celá oddělení. „Když nějaké oddělení bude zlobit, tak ho mohou zminimalizovat až do úplného zahlušení, na nula nula nic,“ dodal.

Na omezování zdravotní péče doplatí pacienti

Voleman je přesvědčený, že jde o „pomstu za akci Děkujeme, odcházíme“. Omezování zdravotní péče je přitom podle jeho slov „politikum jako hrom“, které si dost pravděpodobně „odskáčou ve vedení krajů, čili hlavně ČSSD“.  Dokument dále hraje do rukou pojišťovnám. „A že na to doplatí pacienti, to asi nikoho nezajímá,“ hořce podotýká Voleman. „Spolu s připravovaným nařízením vlády o dostupnosti zdravotní péče totiž vyhláška může opravdu způsobit omezení péče a sítě zdravotnických zařízení.“

 Například na třech odděleních chirurgie Vinohradské nemocnice pracuje dnes třicet lékařů, z toho osmnáct na plný úvazek, dvanáct na částečný, podstatným číslem je tedy 22, 4 úvazku. Minimální počet nezbytně nutných úvazků je pro taková tři oddělení nově jen dvanáct. Jimi by měl být zajištěn provoz ambulance, lůžkových oddělení, operačních sálů a případně JIPky. „Reálný provoz při minimálním počtu není představitelný,“ je si jistý Voleman.

Česká lékařská komora má být vyšachovaná ze hry

Počty doktorů dosud oficiálně upravuje jen „Seznam zdravotnických výkonů“, který ovšem slouží pojišťovnám. Obecně platný dokument však chybí, MZ ho mělo vypracovat již od roku 2006. Představitelé ČLK upozorňují, že při nástupu ministra Hegera do funkce ho prosili, aby byl text konečně vytvořen.

„Pan ministr Heger se vyjádřil, že to dělat nebude, protože připravuje nový zákon o zdravotních službách. Což udělal, jenže podle tohoto zákona už ČLK nemusí schválit prováděcí předpis, jenom se účastní prvního kola připomínkového řízení,“ vysvětluje Voleman. Tím je podle něj ČLK vlastně vyšachována ze hry.

Ministerstvo uznalo, že jeden lékař na 250 pacientů v LDN je opravdu málo

Připomínkové řízení v prvním kole na jednu stranu přineslo pro doktory několik ústupků ze strany MZ. Padla možnost, že by směl lékař sám operovat pouze se sestrou, dále byla například z vyhlášky škrtnuta varianta, podle níž se v nemocniční pohotovosti mohli navzájem zastoupit urolog, chirurg a ortoped. MZ rovněž na základě připomínek ČLK uznalo, že v případě LDN (Léčebny pro dlouhodobě nemocné) je jeden lékař na 250 pacientů opravdu málo, a snížilo limit na 120 pacientů na doktora. Řada velmi podstatných věcí však podle viceprezidenta ČLK Zdeňka Mrozka akceptována nebyla.

Mrozek podtrhuje, že se ministerstvo při vypořádávání připomínek často odkazuje na větu – Další personální zabezpečení nad rámec minimálních požadavků se odvíjí podle druhu poskytované péče, oboru a spektra prováděných výkonů tak, aby byla zajištěna kvalita, bezpečí a dostupnost zdravotní péče – avšak, o tom, jaké má toto ustanovení váhu a jak bude vymahatelné a kontrolovatelné, lze podle Mrozka pouze spekulovat.

Ve druhém kole řízení se MZ má ještě vyrovnat s připomínkami Lékařského odborového klubu, od čehož si však odboráři mnoho pokroku neslibují. „Řízení probíhá elektronicky, ne osobně. Pošleme připomínky a obdržíme tabulku, kde bude napsáno – připomínka zamítnuta. Zdůvodnění – předkladatel (MZ) má odlišný názor,“ uzavírá Voleman skepticky.

 Nová úprava přesčasy nevyřeší

Někteří šéfové nemocnic se již vyjádřili k vyhlášce kladně. Například Miloslav Ludvík (ČSSD) z Motola se těší, že norma omezí počet doktorských přesčasů. Podle tiskové mluvčí Motolské nemocnice Pavlíny Dankové „náhle vzniklá potřeba většího počtu přítomných lékařů nebo potřeba určitého specialisty, bude řešena pracovní pohotovostí, což znamená, že  lékaři budou na dohodnutém místě mimo nemocnici, připraveni se na telefonickou výzvu dostavit do nemocnice. Pracovní pohotovost je placena odměnou dle § 140 zákoníku práce a nemá charakter práce přesčas.“

Představa, že se novou úpravou přesčasy vyřeší, je ale podle odborářů nesmyslná. Jedná se hlavně o služby lékařů, kde i nyní rozumné vedení nemocnic počet lékařů ve službách minimalizuje. Snížení počtu pracovníku by přesčasy logicky navýšilo. „Pan doktor Ludvík dělá vše, co mu z ministerstva řeknou,“ poznamenal k tomu Miloš Voleman.

Zdroj fotografie: Český lékařský klub, RegionOnline.cz

Filed in: Česko, Politika, Zdraví

Comments are closed.