2:48 am - Sobota Říjen 20, 2018

Stavební firmy

antilopa

K8BUL – normy a obsahující vybavení odpovídající spíše turistické ubytovně než rodinnému domu pro život.Vzhledem k tomu, že stavební firmy, které oslovíte, uvidí váš projekt zpravidla poprvé v životě a nemají s ním žádné zkušenosti, musíte jim pro dosažení co nejpřesnější nabídky dodat co nejpodrobnější projekt.

A to je první vícenáklad. Dodáte-li pro nacenění jen projekt určený pro stavební řízení (v popisné tabulce na projektu je zkratka PRO SŘ), bude pro vámi vybranou firmu snadné vyhnout se plnění smluvního závazku „pevná cena“.

Není-li každý detail stavby přesně zakreslen a výčtem specifikovány technické parametry použitých materiálů, ideálně přímo výčtem konkrétních výrobků, může být velký rozdíl v kvalitě nabídnutých materiálů, jejich ceně a pochopitelně životnosti.

Nenechte se proto oklamat tvrzením, že pro nacenění postačí projekt pro stavební řízení, a žádejte po svém projektantovi vždy zásadně takzvanou prováděcí projektovou dokumentaci, která je mnohem podrobnější ve specifikacích každého detailu stavby. Sice za ni zaplatíte až dvojnásobek ceny projektu pro stavební řízení, nicméně tato investice se vám mnohonásobně vrátí, protože zmenšíte manévrovací prostor stavební firmě.

Navíc jelikož pracovní síly v českém stavebnictví rozhodně nejsou „překvalifikované“, pomůže prováděcí projekt k tomu, že složitější detaily budou provedeny správně a profesionálně. Kromě toho umožní lepší kontrolu vám i stavebnímu dozoru.

 

Filed in: Česko

Comments are closed.