7:07 pm - Úterý Říjen 16, 2018

Sociálním službám hrozí omezování provozu a rušení

OSTRAVA – V Moravskoslezském kraji hrozí omezování provozu sociálních služeb a v některých případech dokonce jejich zrušení. Důvodem je skutečnost, že v letošním roce budou chybět peníze. Agentuře Media Press Servis/ROL.CZ to v pondělí sdělila Veronika Foltýnková, mluvčí Diecézní charity ostravsko-opavské.

Ilustrační foto

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo v lednu výsledky dotačního řízení pro financování sociálních služeb.

V Moravskoslezském kraji už chybí 180 milionů korun ve srovnání s rokem 2011 za předpokladu, že bude všem službám poskytnuta dotace ve stejné výši jako minulý rok.

Nejvíce budou ohroženy služby sociální prevence

„Tento deficit vznikl ukončením individuálních projektů kraje a zároveň stagnací dotací ze zdrojů ministerstva, které jejich ukončení téměř nereflektovalo. Některým službám a střediskům tak hrozí omezení nebo úplné ukončení. Problém je v tom, že nemají dost peněz,“ uvedla Foltýnková.

Nestátní poskytovatelé sociálních služeb letos zaznamenali propad dotací až o 25 procent oproti roku 2011. V souvislosti se zvyšujícími se cenami energie a rostoucí DPH to má katastrofální následky pro některé služby i zařízení, které budou muset omezit činnost nebo skončit.

„Očekáváme, že nejvíce ohroženy budou služby sociální prevence, mezi které patří například azylové domy, domovy na půl cesty, nízkoprahová zařízení pro děti, která poskytují volnočasové aktivity v sociálně vyloučených lokalitách, nebo např. střediska sociální rehabilitace či noclehárny. Tyto služby byly z velké části financovány ze zdrojů individuálních projektů krajů, tedy z EU,“ uvedla Foltýnková s tím, že tyto dotace však bylo možné čerpat pouze do 31. prosince loňského roku.

V roce 2012 se uzavře 10 zařízení

Diecézní charita ostravsko-opavská vypracovala analýzu situace ve svých zařízeních, která se nacházejí v celém Moravskoslezském kraji a na Jesenicku. Z analýzy vyplývá, že v průběhu  roku 2012 dojde k úplnému uzavření 10 zařízení, která v současné době obsluhují 380 klientů a zaměstnávají 100 zaměstnanců. Dalších 9 služeb bude v průběhu roku nuceno omezit své služby, což postihne ve svém důsledku více než 1000 stávajících klientů a 20 pracovníků, jejichž pracovní pozice budou zrušeny.

Sto lidí bez práce

Slezská diakonie bude muset podle výsledků analýzy situace uzavřít na 27 služeb a v dalších 20 střediscích omezit své aktivity. V důsledku toho bude zasaženo těmito změnami ve službách více než 650 klientů a bude zrušeno na 100 pracovních míst. „I v případě Slezské diakonie jsou nejvíce ohroženy služby sociálně terapeutických dílen pro osoby se zdravotním postižením, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a sociální rehabilitace,“ uvedla ředitelka Slezské diakonie Zuzana Filipková.

Armáda spásy v Moravskoslezském kraji bude za takové situace muset uzavřít až 12 sociálních služeb. Tyto změny by postihly téměř 600 současných klientů. Jde hlavně o osoby využívající  služeb azylových domů nebo nocleháren a 100 zaměstnanců by přišlo o pracovní místa.

Sdružení azylových domů ČR bije na poplach

Zhoršenou finanční situaci zaznamenaly i další organizace, které jsou součástí Sdružení azylových domů v ČR. Sdružení ohlásilo plánované zrušení dvou služeb a u dalších dvou služeb oznámilo omezení kapacity. Tento zásah postihne až 400 rodin, se kterými se v současné době pracuje dlouhodobě, a přibližně 20 stávajících zaměstnanců.

Poskytovatelé sociálních služeb proto bijí na poplach a tvrdí, že pokud nedojde k přehodnocení dosavadního rozdělení dotací, budou nuceni uzavřít na 51 zařízení a omezit provoz v dalších více než 30. Zánikem středisek bude postiženo na 2 200 klientů a 400 rodin. O stálé zaměstnání přijde zhruba 240 osob.

 

Zdroj textu: Media Press Servis/ROL.CZ/Anna Vidiševská

Zdroj foto: Anna Vidiševská

Filed in: Moravskoslezský kraj

Comments are closed.