2:08 am - Úterý Říjen 16, 2018

Sněmovna bude znovu jednat například o popření otcovství

PRAHA – Sněmovně se s pozměňovacími návrhy vrátí několik návrhů novel zákonů, kterým se věnoval Senát. Horní parlamentní komora například požaduje, aby sloučené zdravotní ústavy nebyly v Praze, nebo chce změnit podmínky, kdy lze navrhnout popření otcovství.

Senátorka Alena Dernerová

Senátorka Dernerová chce zdravotní ústavy v Ústí a Ostravě

S pozměňovacími návrhy vrátil Senát sněmovně kupříkladu návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví. Oproti sněmovně horní parlamentní komora navrhla, aby sídla sloučených zdravotních ústavů měla sídla v Ostravě a v Ústí nad Labem, vláda a poslanci chtěli, aby bylo v Praze. Horní parlamentní komora zároveň požádala ministerstvo zdravotnictví o předložení koncepce primární prevence a hygienické služby.

Senátorka Alena Dernerová (Severočeši.cz) řekla, že by uvítala systémové řešení. „Systémovým řešením bylo více ústavů, ale protože jsou dva ústavy a přes to zřejmě vlak nejede, navrhuji, aby byly v Ostravě a Ústí nad Labem,“ řekla. Její návrh senátoři schválili.

Senát navrhl omezit podmínky pro popření otcovství

Senát měl připomínky také  k návrhu novely zákona o rodině z dílny poslance Pavla Staňka (ODS), která umožňuje popřít otcovství až do tří let věku. Toto hlavní ustanovení horní komoře nevadilo, doporučila ale omezit podmínky, na základě kterých by nejvyšší státní zástupce mohl popření otcovství navrhovat.

Podmínky pro podání návrhu by podle Senátu byly jen následující: uplynula-li lhůta stanovená pro popření otcovství jedním z rodičů a vyžaduje-li to zájem dítěte či není-li otec, matka nebo dítě naživu.

Senát některé návrhy vrátil kvůli technickým změnám

S technickými pozměňovacími návrhy vrátil Senát poslancům také návrh novely zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. Ta se týká toho, aby náhrady za pozemky z restitucí mohly být nadále vypořádávány pro původní majitele nebo jejich dědice. Vypořádání totiž skončilo v roce 2005, proti čemuž vydal usnesení Ústavní soud. Koaliční poslanci navrhli změnu zákonné normy proto, že rozhodnutí Ústavního soud nebylo vodítkem pro všechny soudy. Horní parlamentní komora navrhla upřesňující úpravy.

Senát navrhl upřesňující změny ve výkladu také například k návrhu novely o hospodářských opatřeních pro krizové stavy. Novela při stavu krize rozšiřuje pravomoci krajským hejtmanům, guvernérovi České národní banky či obcím s rozšířenou působností. Změny Senátu mají zpřesnit některé pojmy v zákoně tak, aby nedošlo k jejich chybnému výkladu.

Poslanci se také budou znovu zabývat například návrhem zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech. Návrh se týká nakládání s látkami a stanovuje sankce v případě, že jsou překročeny předpisy. Ministerstvo životního prostředí totiž požádalo Senát, aby navrhl posunout účinnost zákona o dva měsíce – na září. Senát tak s touto změnou návrh vrátil sněmovně.

Zdroj foto: www.severocesi.cz

Filed in: Politika, Z parlamentu

Comments are closed.