10:29 am - Pondělí Říjen 22, 2018

Rozpočtová kázeň i pro Čechy?

KOMENTÁŘ – V Bruselu dnes startuje letošní první evropský summit. Vedle mnoha dalších témat se budou premiéři a prezidenti členských států Evropské unie, včetně českého premiéra Petra Nečase, bavit také na téma budoucí rozpočtové disciplíny. Vzhledem k vysokému zadlužení prakticky všech členů unie, bude toto jednání velmi důležité.

Vznikající pakt rozpočtové kázně je reakcí na dluhovou krizi zemí EU. Státy by jím měly být zavázány k vyrovnanému či přebytkovému rozpočtu. Pakt bude platit pro země eurozóny, ostatní státy se k němu ovšem mohou připojit. Ano, usuzujete správně, na Českou republiku se tedy v tuto chvíli, ať se přijmou jakákoliv opatření, nebudou vztahovat. Proč se tím máme zabývat, namítnete možná. Minimálně ze dvou důvodů.

Budoucí Evropa bez dluhů

V první řadě jde o přijetí eura. Dnes se zdá konec české koruny jako pohádka z říše snů (zlých či dobrých, toť otázka). Přesto jsme se k přijetí eura zavázali a toto rozhodnutí nebylo nikde zpochybněno. Je sice pravda, že za současné situace nemáme kam spěchat, není však vyloučené, že za pár let bude situace úplně jiná. Tak, jak je nám dnes koruna výhodou, tomu bude možná přesně naopak.

Druhý faktor se týká dalšího směřování evropské integrace. Chceme být, alespoň by to mělo být přání všech, součástí zdravého a prosperujícího společenství. Jeho základem pak musí být nezadlužené, hospodaření. A prvním krokem by mělo být nastavení přísných pravidel. Ukázalo se totiž, že nejen u nás, ale i jinde v Evropě platí, co není zakázáno, je povoleno. Poslední tři desetiletí se tím politici řídili a podle toho také současná situace vypadá. Několik zemí stojí před bankrotem, další se k němu rychlým tempem blíží.

Nebyli bychom to ovšem my Češi, pokud bychom nepřišli s nějakým unikátem. V tomto případě jde o referendum přijaté vládou, ve kterém by měli o našem přistoupení k unijní smlouvě o rozpočtové disciplíně, rozhodnout samotní občané České republiky. Ač opatrný příznivec referenda, nejsem si jist, zda je to správně. Opět minimálně pro dvě skutečnosti.

Referendum místo vlády

Ta první souvisí s tím, co již minulý týden naznačil ministr financí Kalousek. V Evropské unii tento krok nikdo příliš nechápe. Opravdu se totiž jedná o politické rozhodnutí. K čemu potom máme vládu, která rozhodování v tak důležité otázce, de facto alibisticky přenechá občanům. A to občanům, z nichž, při vší úctě, dorazí k referendu maximálně polovina.

Druhá výtka je ryze věcná. Vzhledem k současnému stavu EU a jejímu obrazu v očích veřejnosti, se dá s nemalou pravděpodobností odhadovat výsledek referenda. Ten bude spíše negativní, tedy proti připojení se k paktu. V současné „blbé náladě“ totiž cokoliv z Evropské unie příliš nevoní.

Na výsledky summitu jsem velice zvědav. Pořád se mi nechce příliš věřit tomu, že si evropští státníci odeberou kus své, v minulosti hojně zneužívané, rozpočtové „svobody“. Možná se mýlím. V současné evropské politice totiž není nic nemožné.

Zdroj fotografie: flickr.com

Filed in: Česko, Komentáře

Comments are closed.