3:44 pm - Čtvrtek Prosinec 11, 9530

ROZHOVOR: Elektrosmog může být tichý zabiják

PRAHA –  Mohou děti, které bydlí v blízkosti vedení vysokého napětí, dostat leukémii? Má rakovina mozku souvislost s častým voláním z mobilu? Poradce v oblasti elektromagnetických polí Roman Muselík tato tvrzení rozhodně nebere na lehkou váhu. Světová zdravotnická organizace zařadila elektromagnetická pole, která bývají též někdy nazývána elektrosmogem, do kategorie možných karcinogenů. Nevylučuje ani další zdravotní rizika,“ říká v rozhovoru pro ROL.CZ. 

Ilustrační foto

S jakými hlavními zdroji elektrosmogu se člověk kolem sebe může setkat?

Jednu skupinu zdrojů elektrosmogu tvoří v terénu vedení vysokého napětí a trafostanice. Obydlí by si mělo od nich zachovat dostatečný odstup, protože o všech zdrojích záření obecně platí, že intenzita pole klesá s dostatečnou vzdáleností od zdroje. S nedostatkem stavebních pozemků se na mě často obracejí o posouzení stavebníci, kteří chtějí zastavět i parcely v těsné blízkosti těchto zařízení, což nemůžu doporučit. Některé studie naznačují v blízkém okolí vedení zvýšené riziko vzniku dětské leukémie.

Představují mobilní telefony nějaká zdravotní rizika? 

V případě mobilních telefonů hraje největší roli skutečnost, že zdroj elektrosmogu má člověk přímo u hlavy. Intenzita záření je tak srovnatelná s intenzitou záření u vojenského radaru. Člověk by měl proto omezit telefonování na nezbytné minimum. Vědecké studie u dlouhodobých a náruživých uživatelů poukazují na zvýšené riziko různých typů nádorů mozku, ovlivnění EEG, změny na určitých proteinech, vlivy na metabolismus glukózy, zvýšení stresových ukazatelů a podobně. Proto je důležité dodržovat jisté preventivní zásady, například používat handsfree a omezovat dobu hovoru, zvláště u citlivých skupin obyvatel, jako jsou děti a mládež.

Jak se na elektrosmogu podílejí vysílače mobilních sítí a co ještě může hladinu elektrosmogu zvyšovat?

Intenzita záření z těchto zdrojů je sice mnohem nižší než z mobilu u hlavy, elektromagnetické pole je však prakticky stálé a všudypřítomné. Pokud člověk bydlí v blízkosti této stanice a připočte se k tomu pokrytí rozhlasovým signálem, digitální televize, Wi-Fi a podobně, celková hladina elektrosmogu může být nezanedbatelná. Když si k tomu  například přikoupíte ještě bezšňůrový telefon, který permanentně vysílá pulzní záření v okruhu desítek až stovek metrů, případně Wi-Fi router, mikrovlnnou troubu se špatným těsněním kolem dvířek a podobně, můžete se snadno dostat na nebo i za onu magickou hranici, kdy se biologické účinky projeví, ať už akutně nebo až po delší době.

Jak se může záření  projevit na člověku? Podle čeho se dá poznat, že jsme ohroženi elektrosmogem?

Někteří lidé si můžou například stěžovat na bolení hlavy při delším telefonování nebo i při pobytu v místech s určitou hladinou záření. Většina příznaků je nespecifická, mohou to být různé neuro-svalové bolesti na různých místech těla, brnění, mravenčení, bodání a podobně. Může se objevit jakýsi pocit tlaku v hlavě či uších spojený s vnitřním neklidem, neschopností soustředění, nervozitou i zvýšeným tepem, jindy třeba naopak s pocitem ospalosti, kteréžto příznaky poleví při opuštění daného místa. Někdy se objevuje pálení očí nebo místně tzv. tinnitus (pískání v uších). Dále je možno uvést náhlé zhoršení kvality spánku či stávajícího průběhu nemoci, náhlý pokles imunity a podobně.Existují osoby ze zatím neznámých důvodů citlivější k působení elektromagnetických polí, říká se jim elektrohypersenzitivní. Mohou to být lidé, kteří již mají nějaký zdravotní problém (například starší občané) nebo dosud neprojevenou skrytou zátěž. Opatrní musí být při používání mobilu zejména pacienti s kardiostimulátorem.

Ilustrační foto

Zaznamenal jste případy, kdy se vliv elektrosmogu projevil závažným onemocněním?

Mohu se zmínit o onemocnění, které by také mohlo v některých případech souviset s nárůstem elektrosmogu, a to je onemocnění štítné žlázy, jež je početně na vzestupu. V praxi jsem narazil na několik takových případů, přestože tradičně se vliv na štítnou žlázu připisuje pouze radioaktivnímu záření. Zde by mohlo jít o spolupůsobící vliv elektromagnetického pole na určité části mozku, které řídí činnost štítné žlázy. Určitě by to zasluhovalo nějaký širší výzkum.

Lze se proti elektrosmogu nějak preventivně bránit?

Z hlediska dlouhodobější prevence je možné nechat si proměřit a vyhodnotit úrovně záření v obydlí. Ukáže-li se potřeba technických opatření, je možno dům nebo místnost, případně jen postel odstínit pomocí speciálních nátěrů, folií na okna nebo záclon či závěsů. Pole z vnitřních elektrických rozvodů pomůže eliminovat automatický odpojovač sítě, stíněné kabely nebo síťový filtr.

Zdroj foto: Roman Muselík

Filed in: Hi-Tech, Věda a vesmír, Zdraví

Comments are closed.