2:25 pm - Středa Říjen 17, 2018

Právnická fakulta ZČU: Akreditační komise po nás chce nadstandardní podmínky

PLZEŇ – Vedení Fakulty právnické předložilo rektorce Západočeské univerzity (ZČU) Iloně Mauritzové vyjádření k verdiktu Akreditační komise, která škole neprodloužila akreditaci pro magisterský studijní obor. Rektorka v pondělí zaslala stanovisko fakulty ministerstvu školství. Pro agenturu Media Press Servis/ROL.CZ to uvedla Kamila Kvapilová, mluvčí Západočeské univerzity.  

„V obsáhlém spisu o téměř 26 stranách, který má celou řadu příloh, reaguje vedení Fakulty právnické na odůvodnění stanoviska Akreditační komise z 1. února k žádosti o prodloužení platnosti akreditace magisterského studijního programu na Fakultě právnické ZČU,“ řekla Kvapilová.

Vyjádření Fakulty právnické k verdiktu Akreditační komise v pondělí Západočeská univerzita odeslala na ministerstvo školství. To má na konečné rozhodnutí 30 dnů od termínu, kdy obdrželo stanovisko od Akreditační komise.

Akreditační komise stanovuje nadstandardní podmínky

Fakulta ve spisu poukazuje na to, že splňuje veškeré standardní podmínky vyslovené Akreditační komisí k prodloužení platnosti akreditace. Dále upozorňuje, že Akreditační komise stanovila v případě Fakulty právnické ZČU další nadstandardní podmínky, které stejným způsobem neuplatňuje u jiných vysokých škol. Spis obsahuje také návrh právních řešení nastalé nezvyklé situace.

Právnická fakulta i celá univerzita o zachování školy bojují. Ve hře je především osud 1 800 studentů. Od osudného rozhodnutí Akreditační komise pořádají studenti právnické fakulty každý týden protestní akce před fakultou. Už uspořádali tři velké akce. Vedle toho proběhla také petiční akce, kde lidí vyjadřovali svým podpisem nesouhlas s rozhodnutím akreditační komise. Další protesty budou pokračovat i v příštích dnech.

Zdroj textu: Media Press Servis/ROL.CZ

Zdroj foto: David Vítek

Filed in: Plzeňský kraj

Comments are closed.