10:25 am - Pondělí Říjen 22, 2018

Česko-rakouská hranice se po deseti letech změní

BŘECLAV  – Hranice Česka a Rakouska se v katastrech Břeclavi a Lanžhotu po deseti letech změní. Obě země si vymění pozemky tak, aby hranice vedla středem řeky Dyje.

Průběh státní hranice se naposledy měnil v roce 2001, a to především kvůli vodohospodářským úpravám na řece Malši.

Státní hranice mezi Českem a Rakouskem se teď upraví kvůli plánovaným povodňovým a vodohospodářským úpravám. Největší změny se týkají několikakilometrového pomezí Česka, Rakouska a Slovenska až po Břeclav. Tam je třeba upravit hraniční čáru tak, aby vedla středem Dyje, která v průběhu deseti let změnila koryto.  Změna státních hranic se běžných občanů nijak nedotkne.

„Jedná se o velmi o velmi malé území – 24 hektarů.  Dyje zůstane hraničním tokem a například rybáři ji budou moci i nadále využívat,“ uvedla pro RegionOnline.cz Denisa Čermáková z tiskového oddělení ministerstva vnitra.

Ani jedna strana výměnou netratí. Rozlohou jsou plochy, kterých se změna týká, na české i rakouské straně v podstatě totožné.

Města jsou v klidu

V Břeclavi i v Lanžhotu jsou v klidu, protože tam žádné pozemky nemají. Potvrdil to břeclavský starosta Oldřich Ryšavý: „Město v této oblasti nemělo a nemá žádné rozvojové záměry, protože se tam stavěly protipovodňové hráze.“  Dotčené plochy jsou ve vlastnictví České republiky a jsou spravovány státními subjekty.

Jak moc plánované úpravy změní mapy, zatím nevědí ani na ministerstvu vnitra. Předpokládají, že zatímco v katastrálních mapách Břeclavi a Lanžhotu a možná i v mapách turistických budou zaznamenatelné, školní atlasy se měnit nebudou.

Musí se změnit ústava

Pokud se mění průběh státních hranic, musí to být spojeno se změnou ústavy.  „Území České republiky tvoří nedílný celek, jehož státní hranice mohou být měněné jen ústavou. Smlouva a s tím   spojený ústavní zákon by měly být v současné době v Parlamentu ČR,“ dodala Čermáková.

Zdroj: Zuzana Nešporová
Zdroj foto: Zuzana Nešporová

Filed in: Česko

Comments are closed.