2:08 am - Neděle Říjen 21, 2018

Primátor Svoboda plánuje změny pro bezpečnější Prahu

PRAHA – Pražský primátor  Bohuslav Svoboda chce zavést změny v organizaci městské policie. Nechal si zpracovat analýzu, podle níž má policie města rezervy  v oblasti přímého výkonu služby, vnímání veřejnosti a protikorupčních opatřeních. Podle primátora více než devadesát procent své činnosti věnují strážníci dopravním přestupkům. Jeho cílem je, aby více vycházeli do ulic  a dbali na bezpečnost Pražanů i turistů.

Ilustrační foto

Primátor také chce, aby se více zaměřili na  boj s drogami.

„Městští strážníci nevyužívají plný potenciál k zlepšování kreditu Prahy a k bezpečnosti v ulicích. Nesmyslně dublují výkon funkce například s dopravní policií. To znamená, že více než devadesát procent své činnosti věnují řešení dopravních přestupků. Přitom nejsou schopni zvýšit bezpečnost Pražanů a turistů v ulicích a efektivně bojovat s nešvary, kterými jsou pouliční prodej drog nebo kapsářství,“ řekl pro Media Press Servis ROL.CZ primátor Prahy Bohuslav Svoboda.

Zdůraznil, že nejde o kritiku strážníků, ale o kritiku celého systému. Městská policie podle jeho slov doposud vůbec neprováděla analýzu bezpečností situace v Praze, ze které by bylo patrné, jaké druhy bezpečnostních rizik jsou nejzávažnější.

Nové vedení a propouštění na úřednických postech

Primátor plánuje vybrat nového ředitele městské policie, který bude mít novou organizační strukturu na starost.

„V současné době je úřednický aparát městské policie předimenzovaný. Dojde  k propouštění na úřednických postech. Náš cíl je jediný. Viditelná přítomnost strážníků v ulicích,“ řekl pro Media Press Servis ROL.CZ primátor.

Z analýzy vyplynulo, že dochází k duplicitě městské policie s privátním sektorem. Policie má například lezecký oddíl, potápěčský oddíl a kynologickou poradnu. Tyto oddíly budou zmenšeny.

Poznej svého strážníka

Primátor také navrhuje zavést systém mapy kriminality, kam budou zahrnuty poznatky Městské policie v Praze, Policie ČR, případně pověřených pracovníků města. Pro obchůzkovou činnost chce zavést cyklohlídky. „Zároveň budu trvat na prohloubení přístupu v duchu „poznej svého strážníka“, to znamená – více seznamovat veřejnost se strážníky působících v jejich domovské lokalitě,“ dodal primátor.

Zdroj fotografie: www.flickr.com/markhillary

Filed in: Kraj hl.m. Praha

Comments are closed.