7:10 pm - Úterý Říjen 16, 2018

Přímá volba prezidenta může lidi vtáhnout do diskuse

ROZHOVOR – Přímá volba prezidenta přinese jasnější výhody než nevýhody. V rozhovoru pro RegionOnline.cz to uvedl politolog Jiří Pehe. Podle jeho slov může plebiscit otevřít plno celospolečenských témat, v krajním případě by ale silný prezidentský mandát mohl zneužít nějaký populista.

Politolog Jiří Pehe

Přímá volba by se měla stihnout už v roce 2013, říká J. Pehe

V roce 2013 čeká Českou republiku historicky první přímá volba prezidenta. Začněme tím, jaké může přinést nevýhody…

Nevýhodou může být to, že dojde k určitému nevyvážení ústavních pravomocí prezidenta a přímé volby. Z ústavně neodpovědného se prezident zkrátka nestane ústavně odpovědným. Měl by být například odvolatelný podobným mechanismem, jakým je volen. Třeba referendem nebo nějakým snazším mechanismem v parlamentu. Zároveň by se měly upravit i některé další pravomoci prezidenta, jako jasné definování jeho vztahu k vládě a k zahraniční politice nebo k ratifikaci mezinárodních smluv. To se nestalo.

Co to může znamenat v praxi?

Kdyby se na základě přímé volby dostal k moci člověk, který by silnějšího mandátu chtěl využívat nebo zneužívat, hrozilo by určité riziko. Ústavní systém by mohl vychýlit směrem k jakési poloprezidentské formě vládnutí, což by mohlo oslabit vládu.  Osobně se ale takového scénáře příliš nebojím. Nemyslím si, že si lidé zvolí nějakého radikálního populistu, který bude ústavní postavení takto zneužívat. Dvoukolová volba je podobná volbě v Senátu, která v druhém kole preferuje umírněnějšího kandidáta, jenž musí získávat hlasy nejen těch, kteří ho jednoznačně podporují, ale i těch, kteří ho v prvním kole nevolili. Navíc zůstáváme parlamentní republika, a kdyby si prezident – lidově řečeno – příliš vyskakoval, sněmovna a Senát ho mohou disciplinovat tím, že pošlou konkrétní kompetenční spor k Ústavnímu soudu nebo změní Ústavu ČR. Až tak velké nebezpečí tedy nevidím. Samotný způsob volby tedy nevnímám jako nevýhodný, je legitimní, ve dvanácti zemích EU se prezident plebiscitem volí a žádné katastrofální důsledky to nemá.

Jaké budou naopak výhody přímé volby prezidenta?

Oproti nevýhodám jsou výhody zřejmé – především větší zapojení lidí do demokratického procesu. Dnes tady totiž máme poměrně velký demokratický deficit a pocit, že parlamentní demokracie funguje ne úplně správně. Přímá volba je jakási příležitost stáhnout lidi více do demokratického procesu a zároveň zahájit i diskusi o některých základních tématech zahraniční politiky. Prezident totiž nemá příliš pravomocí v domácí politice, ale má důležitou roli v politice zahraniční. V podobě plebiscitu se otevírá i možnost celospolečenské diskuse o některých domácích tématech, která jinak zůstávají uzavřena v parlamentním systému. Jsou jimi větší participace lidí na demokratickém procesu nebo výraznější možnost diskuse. Nezanedbatelný je zároveň i třetí aspekt, související s tím, jak byl prezident volen v minulosti.

Jak to myslíte?

Dvě poslední volby – v roce 2003 a 2008 – byly přinejmenším naprostá fraška. Rojily se zvěsti o zákulisním nátlaku, korupci, ale bylo to úplně nedůstojné i formálně. Přímá volba to alespoň částečně odstraní.

Uskuteční se přímá volba už v roce 2013? Zatím nebyl přijat prováděcí zákon, stihne se to?

Bude velký tlak na to, aby se vše stihlo. Plno lidí si totiž nikoli plně uvědomuje, že přímá volba jako ústavní mechanismus vstoupí v platnost už letos 1. října, a tím pádem zanikne starý mechanismus nepřímé volby. Pokud by tedy zákonodárci prováděcí zákon včas (tedy do 1. října) nepřijali, v okamžiku odchodu Václava Klause z prezidentského úřadu, což bude 7. března 2013, by museli do vakua nastoupit premiér a předsedkyně sněmovny, kteří by si podle Ústavy ČR rozdělili prezidentské pravomoci. Dva měsíce by to tak asi vydrželo, dlouhodobě by to ale byl neúnosný stav. Je nepřestavitelné, že bychom tady třeba rok  neměli prezidenta a jeho roli by zastupovali premiér s předsedkyní sněmovny. Politické strany se tedy jistě dohodnou.

Spekulovalo se o tom, zda – v případě přímé volby – bude moci znovu kandidovat Václav Klaus. Odborníci se většinou shodují v tom, že nikoli. Můžete to potvrdit?

Mohu, ze zákona jasně vyplývá, že prezident třikrát za sebou kandidovat nemůže. Mění se pouze způsob volby prezidenta, nikoli celý ústavní systém. Tím pádem v Ústavě ČR zůstává napsáno to, co tam je i nyní. Tedy to, že prezident může kandidovat nanejvýš dvakrát po sobě. Alespoň já se však domnívám, že z ústavního hlediska není teoreticky vyloučena možnost, že by se Václav Klaus mohl pokusit o kandidaturu po skončení příštího volebního období.

Tedy až skončí mandát Klausovu přímému nástupci?

Ano. Zda-li by to bylo nebo nebylo možné, to by musel zřejmě rozhodnout Ústavní soud, Ústava ČR hovoří o nemožnosti kandidovat ve dvou konsekutivních (po sobě jdoucích – pozn. red.) obdobích, neříká ale zcela jasně, zda ta dvě období znamenají, že už nikdy více. Musíme si ale také uvědomit, že Václavu Klausovi bude po skončení volebního období příštího prezidenta 76 let, předpokládám tedy, že nebude ve stavu, aby v případě možnosti zkusil znovu kandidovat.

Zdroj foto: www.anoproevropu.cz

Filed in: Česko, Politika

Comments are closed.