7:48 pm - Pondělí Říjen 15, 2018

Pražané budou moci interpelovat zastupitele

PRAHA – Pražané budou moci interpelovat politiky na jednání zastupitelstva hlavního města. O změně jednacího řádu, kterou  přijali pražští zastupitelé, informovala Media Press Servis ROL.CZ mluvčí hlavního města Tereza Krásenská. První interpelace občanů budou součástí již příštího zasedání zastupitelstva na konci února.

„Na interpelace občanů bude na jednání zastupitelstva vyhrazen čas od 12:30 do 13:15. Přihlášku do diskuse ale musí podat v ten den do 09:30. Každý Pražan smí vystoupit se dvěma interpelacemi, na každou má tři minuty a minutu na případnou doplňující otázku. Těm, kteří ve vymezeném čase nedostanou odpověď,  odpoví kompetentní zastupitel či úředník písemně do 30 dnů,” uvedla mluvčí hlavního města Tereza Krásenská.

Nestačí jen otázky. Občané chtějí i odpovědi

Město tak podle ní  vyhovělo požadavkům některých občanských iniciativ, které protestovaly proti tomu, že občané sice mohou na zastupitelstvu promluvit, ale politici jim nemusí odpovědět.

Zelenou interpelacím dali představitelé všech politických stran zastoupených v magistrátu.  Některým  zastupitelům se ale například nelíbí příliš krátký čas na podání přihlášek. Petr Štěpánek ze Strany zelených například navrhl, aby přihlášky bylo možné podávat i elektronicky. Svoboda odvětil, že magistrát je sice schopen technicky zasílání přihlášek zajistit, riskoval by tak ale příliš velké množství dotazů, na které se nedostane.

„Když občané říkají, že jsme si všichni rovni před zákonem, tak já to říkám i obráceně. Podmínky interpelací, které mají občané, musí být stejné, jako mají zastupitelé,” prohlásil Svoboda s tím, že občané interpelacím budou muset tím pádem věnovat více času a jejich dotazy a komentáře budou kvalitnější.

Zdroj: Media Press Servis ROL.CZ
Zdroj fotografie: flickr.com

Filed in: Česko, Kraj hl.m. Praha

Comments are closed.