6:51 pm - Úterý Říjen 23, 2018

Vláda stanovila pravidla pro přímou volbu prezidenta

PRAHA – Vláda na svém pravidelném středečním zasedání schválila prováděcí zákon k přímé volbě prezidenta.

Jan Kubice - mnistr vnitra

Zákon upravuje a konkretizuje podmínky a způsob volby, podle nichž budou občané už přístí rok volit nástupce prezidenta Klause. Ale finanční limity na předvolební kampaň jednotlivých kandidátů vláda nezavedla.

Finanční limity se dořeší až později

Podle slov ministra vnitra Jana Kubiceho na středečním tiskovém brínfinku po jednání vlády tuto problematiku schválený zákon nevymezuje. „Ten důvod je časový, pres je velký, chceme, aby zákon prošel parlamentem, aby sněmovna neřekla ne –  a neznemožnila tím celou přímou volbu,“ prohlásil. Proto podle něj nešlo do zákona zakomponovat všechny požadavky. Ty budou předmětem dalších jednání napříč politickým spektrem a stropy volebních kampaní vyřeší samostatný zákon.

Na to reagovali novináři dotazem, jak se bude řešit případný problém s překročením stropu? Může se totiž stát – byť zatím jen hypoteticky – že kandidát vyhraje, stane se prezidentem, ale po čase ve funkci se zjistí, že za svou kampaň utratil více – tudíž porušil zákon. Bude muset abdikovat? Kdo ho k tomu donutí, když byl řádně zvolen občany?  Bude volba prohlášena za neplatnou – a vše, co mezitím nový prezident ve své funkci vykoná, bude anulováno?

Podle Kubiceho právě vláda z důvodů hrozby těchto případných značných komplikací a tahanic nechtěla do zákona vložit onu „bedničku dynamitu“ v podobě finančních stropů pro kampaně a celý problém hodlá řešit jiným způsobem – nejspíše samostatným zákonem.

Jak budeme volit prezidenta

Přímá volba prezidenta proběhne takřka stejným způsobem jako do senátu. „Samotná volba bude dvoukolová a bude probíhat v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin,“ popsal proces ministr vnitra.

Prezidentem republiky bude tedy v prvním kole zvolen ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů. V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení, uskuteční se druhé kolo volby, do které postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Prezidentem republiky je zvolen ten kandidát, který získal ve druhém kole volby vyšší počet hlasů.

Volební období prezidenta zůstává i s přímou volbou pětileté a u jednoho člověka se může opakovat vždy jenom dvakrát po sobě.

Pravidla pro kandidáty

Kandidáta na hlavu státu bude moci navrhnout skupina dvaceti poslanců, desíti senátorů či petice občanů alespoň s 50 tisíci podpisy.

Kontrolu podpisů pod peticí provede ministerstvo vnitra. Vláda rozhodla, že ministerstvo náhodně vybere vzorek 8 500 signatářů, u kterých bude hodnotit, zda jsou v kandidátní listině chybné údaje.  V případě, že ministerstvo vnitra odhalí chybné údaje u více než tří procent podpisů, tedy více než 255 údajů z kontrolovaného vzorku, musí provést další kontrolu, a to opět u vzorku o počtu 8 500 podpisů.

Jestliže i druhá kontrola odhalí chybnost údajů vyšší než tři procenta, odečte se od celkového počtu občanů podepsaných na petici počet občanů, který procentuálně odpovídá chybovosti v obou kontrolních vzorcích. V případě, že je chybovost menší než tři procenta petentů, odečtou se petenti s chybami.

Pokud bude petentů po odečtení těch, u kterých byly zjištěny vady u obou kontrolních vzorků, méně než 50 000, je to důvod pro odmítnutí kandidátní listiny.

Zákon o volbě prezidenta má, stejně jako již schválená související změna ústavy,  vstoupit v platnost 1. října 2012.

Zdroj fotografie: vlada.cz

Filed in: Česko, Politika

Comments are closed.