10:28 am - Pondělí Říjen 22, 2018

Pěstouni-prarodiče: Neberte nám příspěvek na děti

PRAHA – Vládní návrh novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí znevýhodňuje pěstouny z řad prarodičů. Zaznělo to v rámci jednání sněmovního výboru pro sociální politiku. Výbor, který jednání o normě přerušil, zřejmě předloží pozměňovací návrhy.

Z jednání výboru pro sociální politiku

Výbor pro sociální politiku se zabýval péčí o ohrožené děti

Vládní návrh zákona o sociálně-právní ochraně dětí má podle slov ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka (TOP09) upřednostnit péči v domácím prostředí před ústavní péčí.

Na základě návrhu novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí, kterým se ve středu zabýval sněmovní výbor pro sociální politiku, by měla být mimo jiné zvýšena minimální odměna pěstouna z 3 126 na 8 tisíc korun za jedno dítě. Rozsah příprav pěstounů má být  podle návrhu nejméně 48 hodin, pěstounů na přechodnou dobu 72 hodin. Pěstouni si poté budou moci zvýšit dovednosti v rozsahu 12 hodin ročně.

V rámci výboru vystoupili pěstouni z řad prarodičů, kteří kritizovali, že jim má být stávající odměna 3126 návrhem odebrána. „Zřejmě se počítá s tím, že prarodiče děti nedají, i když nedostanou peníze,“ řekla se slzami v očích babička vychovávající  dvouapůlleté dítě. Prarodiče na tom podle ní budou biti – přechodem do penze se jim snižuje životní standard a pro některé z nich je odměna za pěstounství nezbytná.

Předsedkyně Fondu ohrožených dětí Marie Vodičková upozornila na to, že vládní návrh obsahuje ustanovení, podle kterého by nová i stávající zařízení pro děti musela mít zvláštní povolení krajského úřadu. Dnes stačí oznamovací povinnost. „Řízení kvůli závaznému stanovisku krajského úřadu by mohlo trvat několik měsíců,“ řekl. Jen samotné správní řízení podle jejích slov trvá několik měsíců. „Tři čtyři měsíce bychom někoho zaměstnávali, než by krajský úřad rozhodl, jestli je nebo není vhodný,“ dodala.

Potřebujeme zákon o dětských centrech, řekla Emmerová

Ředitel odboru rodiny a dávkových systémů ministerstva práce a sociálních věcí Miloslav Macela řekl, že vládní návrh je kompromisem, který nepočítá s rušením kojeneckých ústavů ani dětských domovů. Jen  upřednostňuje domácí péči před ústavní. Poslankyně Marta Semelová (KSČM) uvedla, že jednotlivé zákony na sebe mají navazovat. Upozornila na to, že podle Národní strategie ochrany práv dětí, schválené vládou, by od roku 2014 nemohly být do ústavních zařízení umisťovány malé děti do tří let věku a od roku 2016 děti do sedmi let do dětských domovů. Varovala před možným rušením kojeneckých ústavů a dětských domovů.

Stejnou obavu sdílí i místopředsedkyně výboru pro sociální politiku Milada Emmerová (ČSSD). Ta řekla, že dokud nebude přijat zákon o dětských centrech, nemůže se o podobných krocích vůbec uvažovat. Přítomný zástupce ministerstva práce a sociálních věcí uvedl, že neví, zda na normě o dětských centrem pracuje, nebo nepracuje ministerstvo zdravotnictví. Tematika péče o děti je totiž značně roztříštěná – některé záležitosti řeší ministerstvo práce a sociálních věcí, jiné ministerstvo školství a další ministerstvo zdravotnictví. O svých iniciativách mnohdy vzájemně nevědí.

Poslanci se shodli na tom, že vládní předloha by měla ještě doznat změn přednesených odborníky nebo pěstouny z řad prarodičů. Podle slov místopředsedy výboru pro sociální politiku Miroslava Opálky (KSČM) je ale důležité, aby na jednotných změnách spolupracovaly všechny výbory, které se normou zabývají. „Ne aby každý předložil něco úplně jiného,“ dodal.

Zdroj foto: RegionOnline.cz/ac

Filed in: Česko, Politika, Z parlamentu

Comments are closed.