3:44 pm - Pátek Prosinec 11, 9237

ČEKIA: polovině firem v zemědělství hrozí krach

PRAHA – Podnikání v oblasti zemědělství patří v České republice stále k nejrizikovějšímu. V relativním srovnání s tuzemskou podnikatelskou základnou působí v zemědělství o třetinu méně „vynikajících“ firem a úpadek hrozí o 123 procent více firmám. Krachem je přitom ohrožená téměř každá druhá společnost podnikající v zemědělství.

České zemědělství se potýká s problémy

Analýzu aktuálního rozložení rizikovosti podnikatelské základny v ČR v pondělí zveřejnila agentura ČEKIA, člen nadnárodní skupiny Bisnode, v rámci své sektorové analýzy Zemědělství (NACE 01).

Polovina podniků v nebezpečí

V zemědělství aktuálně podnikají převážně „rizikové“ subjekty, u kterých je vyšší míra rizika nesplácení úvěrů a existuje zde vysoké nebezpečí prodlení při plnění závazků. Podle metodiky ČEKIA Stability Ratingu je v ratingovém stupni „rizikové“, CCC až C, hodnoceno 48,8 procenta společností, což je o 123 procent více než v rámci ČR celkově.

Výsledky hodnocení vycházejí z metodiky ratingového modelu ČEKIA Stability Rating, jehož cílem je odhadnout riziko úpadku firmy v následujících dvanácti měsících. „Vysoký podíl firem, kterým hrozí krach a velmi nízký počet společností hodnocených v kategorii „vynikající“ svědčí o vysoké rizikovosti a náročnosti podnikání v sektoru zemědělství,“ komentuje výsledky studie analytička agentury ČEKIA Petra Štěpánová.

Silná konkurence

Ta zároveň dodala, že markantní vychýlení vzhledem k rozložení tuzemské podnikatelské základny jako celku je důsledkem dlouhodobého snižování podílu zemědělství na národním hospodářství. „Příčiny lze spatřovat zejména v sílících konkurenčních tlacích a dodatečných investicích nutných pro dodržení platných norem kladených na technologii chovatelských zařízení, zachování životního prostředí a dalších hygienických předpisů,“ řekla Štěpánová.

Po našem vstupu do EU a otevření trhu se české zemědělství potýká také s přílivem levnějších potravin ze zahraničí. Nedostatečný odbyt na domácím trhu a nízké či nestabilní výkupní ceny řeší někteří z prvovýrobců útlumem, nebo úplným ukončením produkce nerentabilních komodit, případně ukončením činnosti. „Pokles objemu zemědělských komodit se týká především živočišné výroby, především chovu prasat a rovněž chovu skotu,“ uzavřela Petra Štěpánová z ČEKIA.

Úspěšných firem je málo

Navíc je v sektoru vysoký podíl extrémně rizikových i vysoce rizikových subjektů s ratingem C (26,7 %) resp. CC (15,2 %). Naopak „vynikajících“ společností s ratingem AAA až A v zemědělství působí jen 13,7 procenta, což je v relativním srovnání o 37 procent méně oproti tuzemské podnikatelské základně jako celku.

V ratingovém stupni „úpadek“ je hodnoceno 0,74 procenta firem. V odvětví působí 36,7 procent „dobrých“ společností s ratingem v intervalu BBB až B, což je o 28,6 procenta méně než v rámci tuzemské populace firem.

Zdroj fotografie: flickr.com

Filed in: Byznys, Česko

Comments are closed.