7:28 am - Neděle Červen 24, 2018

ČEKIA: polovině firem v zemědělství hrozí krach

PRAHA – Podnikání v oblasti zemědělství patří v České republice stále k nejrizikovějšímu. V relativním srovnání s tuzemskou podnikatelskou základnou působí v zemědělství o třetinu méně „vynikajících“ firem a úpadek hrozí o 123 procent více firmám. Krachem je přitom ohrožená téměř každá druhá společnost podnikající v zemědělství.

České zemědělství se potýká s problémy

Analýzu aktuálního rozložení rizikovosti podnikatelské základny v ČR v pondělí zveřejnila agentura ČEKIA, člen nadnárodní skupiny Bisnode, v rámci své sektorové analýzy Zemědělství (NACE 01).

Polovina podniků v nebezpečí

V zemědělství aktuálně podnikají převážně „rizikové“ subjekty, u kterých je vyšší míra rizika nesplácení úvěrů a existuje zde vysoké nebezpečí prodlení při plnění závazků. Podle metodiky ČEKIA Stability Ratingu je v ratingovém stupni „rizikové“, CCC až C, hodnoceno 48,8 procenta společností, což je o 123 procent více než v rámci ČR celkově.

Výsledky hodnocení vycházejí z metodiky ratingového modelu ČEKIA Stability Rating, jehož cílem je odhadnout riziko úpadku firmy v následujících dvanácti měsících. „Vysoký podíl firem, kterým hrozí krach a velmi nízký počet společností hodnocených v kategorii „vynikající“ svědčí o vysoké rizikovosti a náročnosti podnikání v sektoru zemědělství,“ komentuje výsledky studie analytička agentury ČEKIA Petra Štěpánová.

Silná konkurence

Ta zároveň dodala, že markantní vychýlení vzhledem k rozložení tuzemské podnikatelské základny jako celku je důsledkem dlouhodobého snižování podílu zemědělství na národním hospodářství. „Příčiny lze spatřovat zejména v sílících konkurenčních tlacích a dodatečných investicích nutných pro dodržení platných norem kladených na technologii chovatelských zařízení, zachování životního prostředí a dalších hygienických předpisů,“ řekla Štěpánová.

Po našem vstupu do EU a otevření trhu se české zemědělství potýká také s přílivem levnějších potravin ze zahraničí. Nedostatečný odbyt na domácím trhu a nízké či nestabilní výkupní ceny řeší někteří z prvovýrobců útlumem, nebo úplným ukončením produkce nerentabilních komodit, případně ukončením činnosti. „Pokles objemu zemědělských komodit se týká především živočišné výroby, především chovu prasat a rovněž chovu skotu,“ uzavřela Petra Štěpánová z ČEKIA.

Úspěšných firem je málo

Navíc je v sektoru vysoký podíl extrémně rizikových i vysoce rizikových subjektů s ratingem C (26,7 %) resp. CC (15,2 %). Naopak „vynikajících“ společností s ratingem AAA až A v zemědělství působí jen 13,7 procenta, což je v relativním srovnání o 37 procent méně oproti tuzemské podnikatelské základně jako celku.

V ratingovém stupni „úpadek“ je hodnoceno 0,74 procenta firem. V odvětví působí 36,7 procent „dobrých“ společností s ratingem v intervalu BBB až B, což je o 28,6 procenta méně než v rámci tuzemské populace firem.

Zdroj fotografie: flickr.com

Filed in: Byznys, Česko

Comments are closed.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close