2:45 am - Sobota Říjen 20, 2018

Mediální kampaň zadarmo, to je plán ministerstva práce

PRAHA – K psaní článků o tom, jak je dobře, že postižení nejsou v ústavech, ale doma s podporou, publicisty vyzvalo na svém webu ministerstvo práce a sociálních věcí . Texty ovšem nemíní honorovat. Autoři by měli pracovat zadarmo.

„Proces transformace velkokapacitních pobytových zařízení na menší domácnosti, denní programy a síť terénních služeb, které umožní lidem s postižením žít normální život v přirozeném prostředí, rozvíjet své schopnosti, podle možností pracovat a věnovat se svým zálibám,“ uvádí se ve výzvě. Avšak, jak přiznává ministerstvo, tento proces se u veřejnosti i u části profesionálních pracovníků nesetkává vždy s jednoznačnou podporou. Proto Drábkův úřad hodlá zahájit mediální kampaň, jejímž cílem je popularizovat danou změnu.

Odpovědnost ano, peníze ne

„Autorské příspěvky nejsou honorovány, ale odevzdáním příspěvku autor udílí zadavateli svolení k vydání a šíření článku. Autor je také odpovědný za obsah díla, jeho pravdivost a věcnou správnost. Publicista vyjadřuje rovněž svůj souhlas s případným zásahem do svého příspěvku,“ konstatuje se ve výzvě.

Autoři, kteří mají zájem se kampaně účastnit, by měli popsat v rozsahu dvou normostran svoje pozitivní zkušenosti s životem lidí s postižením v zařízení komunitního typu či v přirozeném prostředí. Mělo by se jednat o osobní příběhy.

Zdroj fotografie: socsol.cz

Filed in: Česko

Comments are closed.