10:47 am - Pondělí Říjen 22, 2018

Polovina státních zkušebních ústavů má nového ředitele

PRAHA – K částečným změnám došlo na postech ředitelů státních zkušebních ústavů při ministerstvu průmyslu a obchodu. Ministr Martin Kuba potvrdil ve funkci tři stávající a naopak nově jmenoval tři nové ředitele.
V srpnu loňského roku česká vláda rozhodla o tom, že zkušební ústavy zůstanou i nadále státní. Z důvodů zajištění kvalitního manažerského i odborného vedení však resort průmyslu a obchodu rozhodl o vyhlášení výběrového řízení na všech šest ústavů. Tři ústavy tak získaly nové vedoucí pracovníky.

Ředitelem Strojírenského zkušebního ústavu se stal Tomáš Hruška. Technický a zkušební ústav převzal Alexandr Šafařík – Pštrosz a post ředitele Elektrotechnického zkušebního ústavu bude po novu zastávat Dalibor Tatýrek. Fyzikálně technický, Textilní zkušební i Výzkumný vývojový ústav mají ředitele stávající.

Odložená privatizace

Původním záměrem vlády bylo zkušební ústavy zprivatizovat. Vzhledem k propadu světové ekonomiky, který by měl za následek snížení odhadované prodejní ceny, privatizaci odložila. Po doporučení jednotlivých ministerstev i tripartity tak ústavy zůstávají v rukou státu.

Vizitky nových ředitelů zkušebních ústavů:

Tomáš Hruška, Strojírenský zkušební ústav
Tomáš Hruška (47) vystudoval Fakultu strojní VUT v Brně. V letech 1991 – 2007 pracoval v SZÚ, s.p. v různých funkcích ve zkušebně tepelných a ekologických zařízení. V období 2003 – 2007 byl členem dozorčí rady SZÚ, zastupoval Českou republiku jako technický expert ve stálé komisi pro Plynovou direktivu a působil i v řadě dalších funkcí Od roku 2008 do roku 2011 zastával pozici Regulatory and Safety Manager v mezinárodní strojírenské firmě Doosan Bobcat Engineering. V rámci svého působení zastupoval Českou republiku v technické komisi CEN TC 151 a ISO TC 127 a v rámci nich jako expert v dalších pracovních skupinách.

Alexander Šafařík-Pštrosz, Technický a zkušební ústav stavební
Alexander Šafařík-Pštrosz (54) dlouhá léta pracoval jako předseda Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, byl také tajemníkem Úřadu Hospodářské komory České republiky. Naposledy působil jako poradce předsedy představenstva Institutu pro testování a certifikaci. Alexander Šafařík-Pštrosz mimo jiné zastupoval ČR ve Výboru pro obchod Evropské hospodářské komise OSN, jehož byl také místopředsedou a předsedou. Dnes je například předsedou Národního orgánu ČR pro usnadňování procedur mezinárodního obchodu při HK ČR, členem Rady České společnosti pro systémovou integraci nebo místopředsedou Strategické skupiny Rady kvality ČR.

Dalibor Tatýrek, Elektrotechnický zkušební ústav
Dalibor Tatýrek (36) působil v řídících funkcích několika společností, například jako obchodní ředitel ČD – Telematika nebo Head of Corporate Governance v Technoexportu.  Na starosti měl především rozvoj obchodních vztahů a řízení společnosti. Naposledy působil jako poradce ředitele sekce fondů EU výzkumu a vývoje ministerstva průmyslu a obchodu, kde se staral o projekty ministerstva financované z evropských zdrojů. Před nástupem na MPO byl partnerem ve společnosti TAYLLOR & COX zaměřené na certifikaci kvality.

Zdroj fotografie: flickr.com

Filed in: Byznys, Česko

Comments are closed.