2:07 am - Úterý Říjen 16, 2018

KSČM chce zrušit stropy u zdravotního pojištění

PRAHA – KSČM navrhuje zrušit stropy u odvodů na veřejné zdravotní pojištění. Návrh novely zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění předkládá skupina komunistických poslanců v čele se stínovou ministryní zdravotnictví Soňou Markovou. Podle komunistů by zrušení stropů přineslo peníze do zdravotnictví. Poslanec Jiří Štětina (VV) si ale myslí, že návrh nebude mít naději na úspěch.

Poslankyně Soňa Marková (KSČM)

Stropy na zdravotním pojištění jsou podle S. Markové nesolidární

Podle stávající právní úpravy platí, že pokud v roce úhrn vyměřovacích základů přesáhne stanovený  strop, neplatí zaměstnanec ani zaměstnavatel zdravotní pojištění z částky nad maximální základ. Strop v současné době činí 72násobek průměrné mzdy, dříve to byl 48násobek. Podle návrhu KSČM, ke kterému vydá stanovisko vláda a následně se jím bude zabývat sněmovna, by měl být maximální vyměřovací základ pro všechny skupiny pojištěnců, včetně osob samostatně výdělečně činných, zrušen úplně.

Pro případnou podporu podnikání osob samostatně výdělečně činných by stát měl podle předkladatelů hledat a uplatňovat jiná efektivnější opatření, než je snížení pojistného na všeobecné zdravotní pojištění. „Mimo to i u těchto osob vzniká nerovnost, protože některé OSVČ maximálního vyměřovacího základu nedosáhnou, takže se navrhovaným opatřením pro většinu z nich nic nezmění,“ uvádějí komunisté v důvodové zprávě návrhu.

Návrh asi nebude mít naději na úspěch, říká Štětina

Podle stínové ministryně zdravotnictví KSČM Soni Markové vycházejí komunisté z principu solidarity. Současná právní úprava je podle předkladatelů výhodná jen pro lidi s vysokými příjmy, kteří se na tvorbě fondů zdravotního pojištění podílejí nižším procentem než pojištěnci, jež maximální vyměřovací základ nepřekročili. Komunisté mají za to, že návrh by zvýšil finanční prostředky na zdravotnictví.

Podle poslance Jiřího Štětiny (VV),  místopředsedy výboru pro zdravotnictví, není podobný návrh součástí koaliční dohody ani zdravotnické reformy a teprve o něm bude jednat vláda. „Mám za to, že návrh asi nebude mít naději na úspěch,“ uvedl pro RegionOnline.cz.

Zdroj foto: RegionOnline.cz/ac

Filed in: Česko, Politika, Z parlamentu

Comments are closed.