8:48 pm - Čtvrtek Říjen 18, 2018

Kosovo je ilegální stát, říká Dvořák

ROZHOVOR – Kosovo je Srbsko. Přesvědčen je o tom režisér Václav Dvořák, autor dokumentu Uloupené Kosovo, který v roce 2008 odvysílala Česká televize. V rozhovoru pro RegionOnline.cz uvedl, že Kosovo bylo uznáno v rozporu s mezinárodním právem, Srbové tam žijí v ghettech a srbské děti nemohou chodit do škol společně s albánskými.

Režisér Václav Dvořák

Režisér Václav Dvořák nesouhlasí s uznáním Kosova

Jste členem občanského sdružení Přátelé Srbů v Kosovu, které pořádá tento pátek  na pražském Václavském náměstí od 16 hodin protest „proti uloupení Kosova“. Na informačním  letáku uvádíte, že uznání samostatného Kosova bylo porušením mezinárodního práva. Proč si to myslíte?
V roce 1975 byly v Evropě podepsány Helsinské protokoly, kde je jasně uvedeno, že změny hranic v Evropě mohou být provedeny pouze na základě souhlasu obou stran, kterých se to týká. To se v případě Kosova nestalo, Srbové byli pod diktátem a do dneška takzvaně nezávislé Kosovo neuznali. Je to ilegální stát, který v Evropě nemá co dělat. Popřena je rezoluce 1244 Rady bezpečnosti OSN, která jasně říká, že Kosovo je součástí Srbska a že se tam mají po čase vrátit srbské policejní i vojenské jednotky. To splněno nebylo.

Letos to jsou čtyři roky, kdy Kosovo coby samostatný stát uznaly Spojené státy i některé země Evropské unie, včetně České republiky. Mohlo Česko vůbec učinit jinak?
Jistěže mohlo. Protest proti uloupení Kosova pořádáme proto, že se chceme ozvat, jak škaredě a hanebně ministr zahraniční Schwarzenberg v roce 2008 Kosovo uznal. Učinil tak za zády parlamentu, byl to protiprávní krok. O případném uznávání nových zemí by měl rozhodovat parlament, nikoli vláda.

Jak hodnotíte současnou kosovskou vládu?
Jsou to gangsteři, lidé namočení v terorismu, v obchodu s drogami, kteří jsou chráněni jen americkými protektory, třeba Němci. Když o kosovské vládě, třeba přes švýcarské noviny, unikne materiál, snaží se to hodit pod stůl. Švýcarský právník a zpravodaj Rady Evropy Dick Marty poukázal na to, že většina lidí, kteří jsou v kosovské vládě – včetně jejího předsedy Hashima Thaçi – jsou namočeni do hanebného obchodu s lidskými orgány, na konci války unášeli Srby a další lidi, kteří nesouhlasili s odtržením Kosova. Předtím jim vybrali orgány, s kterými obchodovali. Je to něco naprosto kanibalního.

Jaký je život v současném Kosovu?
Žije tam albánská společnost, která neustále všechny ostatní nealbánce utiskuje, drží je v ghettech, napadá je, okrádá je. Prostě stát, který je plný bezpráví. To přece není v Evropě přípustné.

Tak žijí v Kosovu i Srbové?
Jistě. Jsou odkázáni živořit v ghettech, za ostnatým drátem, na ploše velké sto padesát metrů. Vyrůstají tam děti, které nevidí nic jiného než malý plácek, na který jsou odkázáni. Když vyjdou ven, riskují, že budou napadeni, riskují život, protože někteří Albánci jsou skutečně velmi nevybíraví.  Srbové žijí pod tlakem kriminálních živlů, vykrást Srba není zločin, to patří k lepšímu albánskému bontonu. Policie tam nefunguje, ta se rekrutuje ze členů bývalé teroristické organizace UCK (Kosovská osvobozenecká armáda – pozn. red.). Jsou to raubíři, grázlové a vrazi, kteří prováděli etnické čistky. Dodnes není v Kosovu obnoveno 51 tisíc srbských nemovitostí. Když Albánec hospodaří na srbské půdě, neplatí za to nájemné, půda je Srbovi prostě násilně zabraná. Mohl bych pokračovat.

Srbské děti tam nechodí do škol s albánskými?
To vůbec nemohou. To tam neexistuje.

Působí v Kosovu nějaké neziskové organizace kosovských Albánců, které se Srbů zastávají a protestují proti tamní vládě?

O žádné takové jsem neslyšel. Lidé v takových organizacích by riskovali život.

Jste přesvědčen o tom, že kdyby Srbsko zůstalo jednotné, situace by byla klidnější?
Nebyla. Je to stejný případ jako v Sudetech – menšina, která nechce a neumí žít s většinou, začne proti ní zvedat zbraně a chce ji vyhladit. Tak to dělali sudetští Němci a stejně činí i kosovští Albánci. V zemi nemají co pohledávat.

Chcete tím říci, že byste byl pro jejich odsun?
Ano. Pokud mluvím jen sám za sebe, řešil bych to odsunem do Albánie.

Zastánci samostatného Kosova argumentují tím, že každý národ má právo na sebeurčení. Co tomu říkáte?
Kosovaři nejsou žádný národ, to jsou novodobé výmysly, se kterými přišli ti, kteří o samostatnost Kosova usilovali. V Kosovu žijí buď kosovští Albánci nebo obyvatelé jiných národností, kteří jsou od Albánců utiskováni. V dnešním Kosovu žije i mnoho dalších národů – například Aškaliové, Romové nebo kosovští Egypťané. I ti žijí v ghettech, stejně jako Srbové. Albánci ale chtějí mít „etnicky čistou“ zemi. Slouží jim k tomu dokonce pavědecké teorie o jejich dardanském původu a podobné nesmysly, které už kdysi vymýšleli Hitlerovi pavědci.

Foto: RegionOnline.cz/rz

Filed in: Podvečer s ...

Comments are closed.