2:10 am - Úterý Říjen 16, 2018

Občané členských zemí EU považují za největší problém korupci

BRUSEL – Eurobarometr uveřejnil tento týden výsledky průzkumu veřejného mínění na téma, jak občané vnímají Evropský parlament a hodnoty, které mají podle nich politici hájit a prosazovat. Z průzkumu vyplývá, že za největší problém současné sedmadvacítky je považována korupce, která podle názoru 74 % respondentů Evropu doslova požírá.

Průzkum byl uskutečněn v listopadu 2011 a zúčastnilo se ho 28 856 osob ze všech zemí EU. Na otázku „Považujete korupci ve vaší zemi za problém číslo jedna?“, odpovědělo kladně celkově 74 % dotazovaných, i když mezi členskými zeměmi jsou velké rozdíly. U Řeků je výsledek 98 %, u Čechů 79 %. V Dánsku, kde úplatkářství představuje malý problém, odpovědělo kladně na uvedenou otázku jen 19 % respondentů.

„Korupce je považována za nejpalčivější problém již několik let,“ prohlásila komisařka pro vnitřní věci a bezpečnost Cecilia Malmströmová v této souvislosti a dodala, že situace se nelepší. I v samotném Evropském parlamentu počet případů korupčního jednání roste. „Minulý rok bylo na půdě parlamentu řešeno na třicet takových případů,“ podotkla Malmströmová.

Občané EU jsou v této otázce spíše pesimističtí. Sedmdesát procent z nich zastává názor, že úplatkářství je nevyhnutelné a nevymýtitelné. Evropská komise však ujišťuje, že připravuje nová, účinná protikorupční opatření.

Ochrana lidských práv a řešení chudoby

V žebříčku problémů, které by měly být Evropským parlamentem řešeny přednostně, vede podle Eurobarometru řešení chudoby a sociálního vyloučení, následuje koordinace rozpočtové a daňové politiky, zlepšení ochrany spotřebitelů a veřejného zdraví.

Z odpovědí respondentů dále vyplývá, že EP by měl v unii především chránit lidská práva, rovnost mužů a žen a svobodu projevu. Naopak o ochranu menšin a zrušení trestu smrti na celém světě by se Evropský parlament nemusel podle účastníků ankety starat vůbec.

Ukázalo se také, že 45 % respondentům Evropský parlament v podstatě nic neříká a nezajímá je, jen 24 % ho vnímá EP pozitivně, 19 % spíše negativně a 7 % velmi negativně.

Zdroj fotografie: www.sxc.hu

Filed in: Belgie, Evropa

Comments are closed.