2:27 pm - Středa Říjen 17, 2018

ROZHOVOR: Od vstupu do EU jsme rekordmany v dovozu masa

PRAHA – Program rozvoje venkova je podle Martina Pýchy, předsedy Zemědělského svazu ČR u nás nejlépe čerpaným programem ze všech fondů EU. Společná zemědělská politika EU však nutí české zemědělce k orientaci na rostlinnou výrobu, což se projevuje poklesem počtu chovaných zvířat. 

Ing. Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR

Ministerstvo zemědělství je rezortem, který nejvíce využívá dotace z EU. Jakým způsobem se tyto dotace promítají do života českých zemědělců?

Čeští zemědělci dostávají podporu v rámci Společné zemědělské politiky EU, kterou tvoří hlavní dva pilíře. V rámci prvního pilíře se jedná o formu tzv. přímých plateb. Obsahově nejsou tyto podpory příliš dobře nastavené, neboť motivují zemědělce k orientaci především na rostlinnou výrobu, a to se projevuje poklesem počtu chovaných zvířat. Navíc úroveň podpory u nás byla a stále je nižší než u zemědělců většiny starých členských států EU.

Druhý pilíř tvoří Program rozvoje venkova, který je nejlépe čerpaným programem ze všech operačních programů v České republice. Je zaměřen na modernizaci zemědělských podniků, přidanou hodnotu zemědělských produktů, inovaci a vývoj nových produktů, postupů, technologií a podobně. Právě tento typ podpor vnímáme jako klíčový pro udržení konkurenceschopnosti našich zemědělců.

Ilustrační foto

Čím je podle vás české zemědělství specifické oproti jiným členským státům EU?

Velikostí a strukturou zemědělských podniků. Pouze 7,5 % z celkového počtu zemědělských podnikatelů tvoří podniky právnických osob, které hospodaří na více než 70 % zemědělské půdy, hrají hlavní roli v chovu zvířat, a tedy i v zaměstnanosti na venkově. Tímto faktem se české zemědělství staví na první místo co do průměrné velikosti zemědělského podniku v celé Evropě a stabilizuje životaschopnost subjektů.

Toto prvenství však bude české zemědělce v budoucnu znevýhodňovat. Návrh budoucí Společné zemědělské politiky EU totiž počítá s omezením přímých plateb v závislosti na velikosti podniku, dokonce má dojít k tzv. zastropování dotací při dosažení určité výše plateb. Takovéto opatření se může dotknout nejvíce právě českých zemědělců.

Jak hodnotíte situaci v exportu a importu zemědělských komodit a potravin? Jaké typy výrobků se k nám z EU dovážejí nejvíce?

Agrární export České republiky sice vzrůstá, ale agrární dovoz roste mnohem rychleji, a tak záporné saldo agrárního zahraničního obchodu neustále roste. Dovážejí se hlavně výrobky s vysokou přidanou hodnotou, maso, masné a mléčné výrobky. Za leden až listopad 2011 činil dovoz masa v hodnotovém vyjádření 18 miliard korun, což je historický rekord. Druhý nejvyšší dovoz masa byl v roce 2010, a to za 17 miliard korun. Přitom před vstupem do EU jsme ročně dováželi maso za 1 až 3 miliardy korun. Pokud se trend nezmění, za pár let může činit polovinu záporného agrárního salda České republiky maso.

Ilustrační foto

Co si myslíte o principu soběstačnosti našeho státu v oblasti hlavních komodit?

Všechny vyspělé země se snaží udržet určitou míru soběstačnosti v produkci základních potravin. U nás to ale bohužel vypadá, jako by to nikoho nezajímalo. Zemědělství snížilo za posledních 20 let svůj produkční rozměr  asi o 39 procent zejména ve prospěch více dotované zemědělské produkce většinou ze zemí původní evropské patnáctky EU.

Které oblasti zemědělství pocítili pokles soběstačnosti státu?

Došlo ke značnému útlumu v oborech, jako je produkce ovoce a zeleniny mírného pásma, pěstování cukrové řepy a cukrovarnictví. Ze živočišných komodit utrpěla nejvíce tuzemská produkce masa, hlavně vepřového. V roce 2005 jsme se bez ohledu na vývoj spotřeby potravin ve stálých cenách dostali pod úroveň hrubé živočišné produkce roku 1936.  Podíl dovozů vepřového masa na jeho spotřebě byl v letech 2001-2003 v průměru 5 % a podíl tuzemských producentů na spotřebě byl 95 %. Situace se v roce 2010 podstatně změnila – podíl dovozů vzrostl na 49 % a podíl tuzemských producentů se snížil na 51 %.

 Foto: Martin Pýcha

Zdroj fotografie: www.flickr.com/blockedroad

Zdroj fotografie: www.flickr.com/Aleksander Dragnes

 

Filed in: Česko

Comments are closed.