2:11 am - Úterý Říjen 16, 2018

Jižní Afrika slaví. Nebo ne?

ANALÝZA – V Jihoafrické republice vypukly celoroční oslavy. Co se to v zemi tak slaví? Sto let od vzniku hnutí, které bránilo zájmy černošského obyvatelstva. Svrhnout nespravedlivou vládu tzv. apartheidu se mu však povedlo až o mnoho desetiletí déle. Od té doby je Africký národní kongres (ANC) u vlády. Často se ale potýká s ostrou kritikou Jihoafričanů. Proč?

Základy ANC byly položeny 8. ledna 1912 v Bloemfonteinu. Pod vedením černošských intelektuálů a aktivistů se zde zformoval původní Jihoafrický domorodý kongres, aby bojoval proti znevýhodnění lidí s jinou barvou pleti. Na Africký národní kongres se pak přejmenoval v roce 1923. Po roce 1948, kdy byl v zemi oficiálně ustanoven apartheid, následovala desetiletí protestů a ozbrojených bojů, až se konečně roku 1994 podařilo svrhnout nadvládu bílé menšiny.

Dnes vládní strana začala slavit 100. výročí svého založení od letošního 6. ledna. A oslavy odstartovaly pěkně zostra: zahájil je tradiční africký rituál obětování býka slavnostním kopím, který má vyvolat duchy předků. V souvislosti s momentální situací v zemi se však nabízí otázka, zda by nebylo lepší raději vyvolávat důstojnější živobytí pro Jihoafričany.

Oslavy vyjdou až na 36 milionů dolarů

Na oslavy „100 let nesobeckého boje“, jak je sama tituluje, ANC vydá 100 milionů randů, což je v přepočtu zhruba 12 milionů amerických dolarů. Zahrneme-li do toho i výdaje vlády na rozvoj infrastruktury v Bloemfonteinu, kde se konají důležité akce oslav, celková částka se podle dosud zjištěných údajů blíží 300 milionům randů, tedy asi 36 milionům dolarů.

Strana popisuje sama sebe jako „domov dělnické třídy a chudých“, přitom se ale za její vlády v poslední době nerovnost zvýšila natolik, že miliony občanů jen s těžko skrývaným údivem sledují, jak se z jejího středu vyčleňuje malá černošská elitní skupina multimilionářů předvádějících své pohádkové bohatství. Protesty občanů se tak začínají stávat každodenní záležitostí po celé zemi.

Nedodrželi jste své sliby, kritizují ANC Jihoafričané

ANC je obecně přijímán jako skupina, která do Jižní Afriky přinesla svobodu po brutálním útlaku a vyjednala pokojný přechod od apartheidu k demokracii. Avšak po roce 1994 je strana vnímána se smíšenými pocity. Sice má pořád širokou podporu a zatím vyhrála každé volby, ale mnoho Jihoafričanů je stále více frustrováno minimálním pokrokem v důležitých otázkách a kritizují ANC, že nedodržel své sliby.

ANC totiž za téměř 20 let vlády nebyl schopna uspokojivě vyřešit problémy se zaměstnaností, bydlením, vzděláním či černošským vlastnictvím půdy. Korupční skandály politiků z ANC pak celou atmosféru neúspěchu strany v zajištění lepšího života pro Jihoafričany jen dokreslují.

Přestože ANC sliboval černošskému obyvatelstvu zlepšení ekonomického postavení, pod hranicí chudoby dnes žije stejné množství lidí jako za apartheidu. Celých 39 procent Jihoafričanů má na měsíc méně než 40 eur. Navíc je v současné době téměř 40 procent dospělých nezaměstnaných a propast mezi chudými a bohatými se stále zvětšuje.

Korupční aféry jsou jen střípek, problémů je mnohem víc

Původní obrázek o ANC má tak nyní na sobě mnoho trhlin, ne-li šrámů. Strana se ocitá pod stále ostřejší kritikou jak doma, tak i v zahraničí. Kromě korupčních afér a násilných mocenských bojů kritici poukazují na sporný boj s kriminalitou či AIDS a také na drancování nerostných zdrojů v zemi, ke kterému pod taktovkou ANC dochází.

Přestože ANC ztratil mnohé ze svého původního lesku, stále přežívá odkaz slavného vůdce Nelsona Mandely a jeho „všerasové demokracie“, a hesla „jednota v rozmanitosti“. Dnes třiadevadesátiletý Mandela se však oslav kvůli svému pokročilému věku neúčastní. Tím bohužel akce tak trochu ztrácí svou symbolickou postavu, nicméně věřme, že v průběhu celého roku oslav bude Mandelův odkaz náležitě zdůrazněn. A také, že mnohým kritizovaným členům třeba připomene původní myšlenku hnutí a donutí je k zamyšlení, zda nesouhlas s jejich chováním není oprávněný.

Zdroj fotografie: anc.org.za

Filed in: Afrika

Comments are closed.