10:28 am - Pondělí Říjen 22, 2018

Vláda chce zlepšit kontroly financí ve veřejné správě

ČESKO – Novela zákona o finančních kontrolách, kterou ve středu 18. ledna mimo jiné projedná vláda, má posílit mechanismus odhalování korupce. Ve své tiskové zprávě to uvedl Úřad vlády České republiky.

Jedním ze základů, jak předcházet korupci ve veřejné správě je její účinný řídící a kontrolní systém. Ministerstvo vnitra proto vypracovalo podněty a doporučení pro novelu zákona o finančních kontrolách, kterou předloží ve středu kabinetu ministerstvo financí.

Cílem návrhu je zefektivnit prevenci korupce. Proto je podle vlády třeba nastavit účinný řídící a kontrolní systém veřejné správy. Resort financí tak přichází s návrhem zavést dvoustupňový systém kontroly u nakládání s prostředky ve veřejné správě.

 Větší odpovědnost manažerů a zavedení auditu

První stupeň by měl spočívat v posílení manažerské odpovědnosti za kontrolní mechanismy. Proto jsou na základě předkládané novely přesně stanovené povinnosti vedoucích zaměstnanců.

Druhý stupeň zavádí audit, který tyto kontrolní mechanismy kontroluje. Po zjištění případných nedostatků by měl audit doporučit vrcholnému vedení veřejné správy zavést opatření, která by vedla ke zdokonalení kontrol. Návrh zároveň posiluje nezávislost pracovníků tohoto interního auditu.

Kontroly využívání peněz z ČR a EU budou sjednocené

Další novinkou v zákoně o finanční kontrole, jímž se bude vláda zabývat, je sjednocení finanční kontroly u využívání peněz z Evropské unie a tuzemských zdrojů. Podle dosavadní praxe jsou tyto kontroly oddělené, přičemž čerpání peněz z fondů EU probíhá na základě auditu, zatímco ostatní čerpané veřejné prostředky jsou kontrolovány veřejnou správou.

Zefektivnit systém finanční kontroly veřejných prostředků je jedním z bodů Strategie vlády proti korupci. Návrh se přibližuje praxi běžné v Evropské unii a je důležitý i proto, že způsob provádění finanční kontroly veřejných prostředků se v Česku výrazně liší od ostatních zemí Evropské unie.

 Některé další body z jednání vlády:

  • Návrh novelizace zákonů o archivnictví, spisové službě a o elektronickém podpisu. Tento návrh předkládá: ministr vnitra Jan Kubice.
  • Návrh novelizace zákonů o finanční kontrole ve veřejné správě a o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Úpravy těchto zákonů jsou z dílny ministerstva financí a překladatelem je šéf zmíněného resortu Miroslav Kalousek.
  • Podmínky ochrany zdraví při práci řeší návrh novely nařízení vlády, kterou za zdravotnický resort předkládá ministr zdravotnictví Leoš Heger.
  • Soubor Rámcových pozic k návrhům nařízení pro fondy Společného strategického rámce EU pro období 2014 -2020 předkládají společně ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský a ministr práce a sociálních věcí Lubomír Drábek.
  • Strategii bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 – 2013, předkládají ministři zemědělství a zdravotnictví.
  • Problematiku chirurgických kastrací u pachatelů sexuálních trestných činů předkládají ministr zdravotnictví a zmocněnkyně vlády pro lidská práva.
  • Návrh rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 2012 předkládá ministr zemědělství.
  • Analýzu právních možností prosazení vůle státu v tomto a budoucích tendrech na výstavbu jaderných bloků předkládá předseda vlády.

Zdroj textu i fotografie: Úřad vlády České republiky

Filed in: Česko

Comments are closed.