8:51 pm - Čtvrtek Říjen 18, 2018

Ideová konference ODS

KOMENTÁŘ – Podzimní krajské volby způsobily, že už teď v lednu začaly parlamentní strany ostřit své meče, v podobě nabroušených jazyků svých představitelů. Začalo konání ideových konferencí, což je takový nepsaný příslovečný start volební kampaně. Proč právě jim věnovat pozornost? Mohou nám o stranách mnohé vypovědět.

Petr Nečas

Petr Nečas (ODS)

Ideové konference jsou oficiálně určeny k tomu, aby si strana udělala jasno v tom, co vlastně prosazuje a kam chce směřovat. Avšak občan by se tím neměl nechat zmýlit, protože podobné konference jsou určeny prvoplánově právě jemu. Mají ukázat, že strana jede dál pevně ve svých ideologických kolejích. Pokud občan chce, aby v těchto kolejích jel i celý stát, musí zůstat loajálním voličem. Politika se však nedělá na konferencích, ale v kuloárech. Proto mají tyto konference stejný význam jako sněmovní interpelace, tiskové konference a další veřejná vystoupení, kam už lidé přišli s hotovým názorem.

Jednou z prvních stran, která zahájila nový rok takovou konferencí, byla ODS. Proběhla v Hradci Králové a utvrdit ve směru, který straně vytyčili otcové zakladatelé, jí přijela celá řada stranických špiček. Odéesáckou mekku – odstraňování překážek pro podnikání všeho druhu – představil její předseda Petr Nečas. Toho chce dosáhnout rušením paragrafů a tím i řady zbytečných regulací. O nutnosti orientovat export na východní trhy, promluvil ministr průmyslu a obchodu. Proti environmentální byrokracii vystoupil šéf resortu životního prostředí Tomáš Chalupa, zatímco Evropskou unii zkritizoval senátor Sobotka. Na první pohled zůstává ODS stále stejná.

Čím je ODS?

Bohužel nebo bohudík…záleží na úhlu pohledu, ODS už dávno ze svého prvotního směru vykolejila. Svědčí o tom nespokojenci, kteří na této konferenci též vystoupili a byli rychle vypískáni. Jedním z nich byl exčlen, pan Jedlička, který zdůraznil: strana opustila svůj pravicový program. Všechny projevy označil za planá slova. Uvedl, že strana pro podnikatele neudělala nic, naopak se stala benevolentní vůči všemu z Evropské unie.

V čem mají tito kritici pravdu? Reálná evropská politika ODS je mnohem otevřenější a euroskepticismus vyjadřují spíše rétoricky její europoslanci. Strana se výlučně nepostavila proti Lisabonské smlouvě, naopak schválila půjčku na pomoc eurozóně. Kvůli tomu však nemusíme  souhlasit, že je ODS méně pravicová, protože základem pravicové politiky je realismus. Pokud by strana jednala opačně, byla by více realistická? Problém je tedy spíše jinde. Občané mají k dispozici výsledky téměř šestileté vlády, jíž stála ODS v čele. Za pravicový akt lze jistě považovat nový Občanský zákoník a rušení některých zákonů, které prosadila levice (např. minimální daň). Rušení však není tvorba. Mezi tvorbu naopak patří zcela nepravicové vyšší daně. Nelze se proto divit, že nejen členové, ale také mnozí pravicoví voliči ODS, zůstávají nesouhlasně v rozpacích.

Zdroj fotografie: ROL CZ/archiv

Filed in: Česko

Comments are closed.