2:47 am - Sobota Říjen 20, 2018

Za hudbu ve vesnických rozhlasech zaplatí půl milionu

OLOMOUCKÝ KRAJ – Za hudbu, která zní z rozhlasů při hlášení novinek na vesnicích v Olomouckém kraji, zaplatí i letos Olomoucký kraj. Za všechny obce to dohromady dělá téměř 507 tisíc korun.

Poplatky platí za všechny své obce Olomoucký kraj Ochrannému svazu autorskému pro práva k hudebním dílům (OSA) už od roku 2001. Do letošního roku zaplatil přes 4,5 milionu korun.

„Obce mají povinnost uzavírat licenční smlouvu s OSA o veřejném provozování hudebních děl. Nicméně takto uzavírané smlouvy by byly pro obce finančně nevýhodné a zbytečně administrativně náročné. Z tohoto důvodu za reprodukci hudebních děl českých i zahraničních autorů v obecních rozhlasech, a s tím spojené náklady za uzavření licenční smlouvy, platí kraj,“ uvedl Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje.

Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním vznikl v roce 1919 a spravuje autorská majetková práva. Zastupuje více než sedm tisíc domácích a přes milión zahraničních nositelů autorských práv.

Zdroj fotografie:ostrozskalhota.cz

Filed in: Olomoucký kraj

Comments are closed.