5:56 pm - Sobota Prosinec 15, 2018

Ženám po mateřské by pomohly flexibilní úvazky

PRAHA – Zaměstnavatelé se často obávají flexibilních úvazků. Podle předsedkyně sněmovní komise pro rodinu a rovné příležitosti Heleny Langšádlové (TOP09) by však hodně pomohly ženám po mateřské. Poslankyně vnímá i problém sociálního vyloučení některých rodin, pro RegionOnline.cz uvedla, že je třeba zaměřit se hlavně na vzdělávání dětí.

Helena Langšádlová předseda komisi pro rodinu a rovné příležitosti

Helena Langšádlová předsedá komisi pro rodinu a rovné příležitosti

Ženy, kterým je kolem čtyřiceti, mají na starosti jak děti, tak staré rodiče. Pomohly by jim flexibilní úvazky. Zaměstnavatelé jim často nevycházejí vstříc…

Flexibilní úvazky jsou podle našeho právního řádu možné, nevidím tam žádné legislativní překážky. Problém je ale v přetrvávání stereotypů. Zaměstnavatelé nevědí, co by jim to přineslo, nechce se jim do sdílených ani částečných úvazků.  úvazky, částečné úvazky. Z hlediska administrativy je to pro zaměstnavatele o něco větší zátěž. Mám ale zkušenost, že pokud je matce, která se vrací po mateřské do práce, poskytnut částečný úvazek, práci vykonává s velkou chutí, je loajální zaměstnanec.

Další problém je ekonomická situace rodin. Letos v lednu vstoupilo v účinnost mnoho vládních reforem v sociální oblasti, další se chystají. Obáváte se negativních dopadů právě na rodiny?

Krize doléhá na celou Evropu, na všechny její země, byť bychom si samozřejmě všichni přáli, aby se dařilo lépe. Podle nedávných výzkumů je ale Česká republika ještě stále na nejnižším stupni zemí Evropské unie co se týče počtu lidí ohrožených sociálním vyloučením a chudobou. Věřím, že se nám nejnižší číslo podaří udržet. I když je pravda, že krize na mnoho lidí doléhá. Mnohdy i kvůli závazkům, které si rodiny vzaly v době hospodářského růstu, v době, kdy to vypadalo, že příjmy budou výrazně růst a bude dostatek pracovních příležitostí.

A jak chcete pomoci rodinám, které již v sociálním vyloučení jsou?

Tam, kde jsou rodiny dlouhodobě ohrožené sociálním vyloučením, je nutné se zaměřit zejména na děti a jejich vzdělávání. Aby měly do budoucna šanci uplatnit se na trhu práce. Důležitá je samozřejmě i podpora zaměstnanosti, vím, že v mnoha oblastech je značný nedostatek pracovních příležitostí.

Zdroj foto: RegionOnline.cz/ac

Filed in: Česko, Politika

Comments are closed.