6:02 pm - Sobota Prosinec 15, 2018

Milada Emmerová: I reforma musí děti chránit

PRAHA – Místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku a lékařka Milada Emmerová (ČSSD) se vyjádřila k návrhu novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí, kterým se nyní zabývají poslanci. ROL.CZ přináší její komentář v plném znění.

Milada Emmerová

Přepracujte návrh zákona, žádá Milada Emmerová.

Současná koaliční vláda bere svoje transformační úmysly v různých směrech velmi vážně, ale málo obezřetně. Sociálně-zdravotnický systém je léta budovaný v zájmu všech občanů naší země, a podmiňuje vedle ekonomiky prosperitu života v ČR. Jeho racionální přeměna je sice na místě, ale nesmí ohrožovat dosavadní kvalitu služeb v rámci sociálního státu. V každé době je jistě potřebné i šetření financemi, ale na správných místech. Nesmí jít o škrty a jiné málo promyšlené počiny, které rovněž hrozí destrukcí jakéhokoliv léta budovaného systému.

Co si má člověk pomyslet, když maně, někdy na podzim minulého roku, zmáčkne knoflík televizního přijímače a tam natvrdo prohlásí pan ředitel Miloslav Macela z Odboru pro rodinu a dávkové systémy  MPSV, že do konce roku 2013 budou zrušeny všechny kojenecké ústavy a posléze i dětské domovy? Krve by se ve mně nedořezal!!! Vždyť tato zařízení znám, několikrát jsem je i navštívila, a o jejich užitečnosti jsem nikdy nepochybovala.

Možná jsem se zděsila i proto, že vnímám dopady hospodářské recese a že jsem v duchu tohoto fenoménu doby dokonce před několika málo lety přehodnotila svůj názor na existenci babyboxů. Možná jsem zneklidněla i proto, že je mi známo, kolik manželství je v ČR rozváděno, a to ještě nepočítám rozchody nesezdaných párů. A platí přímá úměra: čím více osamělých matek, někdy i otců, tím více dětí v náhradní péči.

Nefunkční rodina je pro dítě očistec

Tyto skutečnosti by měla vnímat a řádně zhodnotit jakákoliv evropská či česká komise, pokud by chtěla kritizovat, kolik dětí máme v ústavních zařízeních různého typu. Dlužno hned na tomto místě konstatovat, že pro tyto děti to představuje většinou i životní štěstí. Neboť život v nefunkční rodině je pro děti často očistec. Děti chtějí mít doma klid, pohodu a pocit sounáležitosti. Pokud toto neexistuje, a to z jakýchkoliv neodstranitelných důvodů, pak je lepší jakékoliv jiné konstruktivní řešení.

Samozřejmě, že lepší by bylo definitivní svěření do pěstounské péče anebo osvojení. Máme však dostatek ochotných pěstounů? Pokud vím, je jich nedostatek i pro převzetí zcela zdravých dětí, natož pak takových, které potřebují permanentní zdravotní či ošetřovatelskou péči. A těch také přibývá. Jde o děti s vrozenými chorobami, s mentálním či tělesným handicapem, o děti alkoholiček a toxikomanek.

Tyto děti v „léčebně dlouhodobě nemocných dětských věkových kategorií“, tedy v současných kojeneckých ústavech, tvoří i třetinu z celkového počtu v daném zařízení. Pro ty je trvalá přítomnost zdravotnického personálu prostě nezbytná. Je pravda, že současná novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí existenci tzv. kojeneckých ústavů přímo neruší, ale pokud by se podařilo sehnat plný počet potřebných a vyškolených pěstounů, pak je učiní jakoby zbytečnými. Je to správně? Vždyť  i reforma by měla děti chránit.

Děti děkují tetám a pěstounům

A co pořad na TV Pošta pro tebe? Jen málokterou středu jsem ho vynechala. To je zdroj poučení, chápání i nechápání, a někdy i bezděčných slzí na tváři… Přicházejí tam většinou již dospělí lidé, kteří prožili dětství či mládí v ústavní nebo pěstounské péči, vzpomínají na různé tety, sestřičky a lékaře, ale i na rodiče, s výjimkou těch pravých, biologických. Někteří je ani vidět nechtějí, poněvadž do smrti do jisté míry ponesou stigma, že byli „odloženi“.  Někdy po svých předcích, sourozencích pátrají, ale především zvou do tohoto pořadu svoje pěstouny, či „tety z dětského domova“, kterým chtějí veřejně poděkovat za péči, oběti, starosti…

Skloubit všechna hlediska, požadavky, standardy, náklady, nutnost účelné transformace, zavést bohatší ambulantní poradenskou činnost…, to vše vyžaduje těsnou spolupráci s těmi, kteří dosud náhradní rodinnou či ústavní péči provádějí v praxi. To znamená opustit politiku příkazů, nařízení a jednostranných rezultátů, a zavést týmovou práci s předložením všech „karet“ na stůl. Vždyť kritika ze strany EU, která se týká vyžádané kastrace sexuálně nemocných, nepadla na úrodnou půdu a bude zachována dosavadní praxe v ČR zavedená! Tak komu a čemu chce MPSV vlastně vyhovět tak překotně a málo odpovědně?

Možná by stálo za zvážení zavést pár referenčních pracovišť ústavní i ambulantní péče o děti a mladistvé, kde by se inovovaná praxe ověřovala. Již delší dobu transformace ústavní péče probíhá, což si vyžádal vývoj společnosti, vědy a zlepšování podmínek pro prosperitu těchto ústavů. Už se nejedná o původní „institut“, ale jde o rozčleňování přijatých dětí do rodinných skupinek, s kopírováním praxe a života ve skutečné rodině, i se zajištěním samostatného bydlení.  Na to vše však zcela jistě nepostačí ani zbývající čas do konce roku 2013.

Pravý smysl transformace se vytrácí

V nepřehledném návrhu předložené novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí se pravý smysl zamýšlené transformace tak nějak vytrácí. Nelogická je i odměna pro pěstouny, která také neodpovídá reálné praxi v životě těchto rodin. Dokonce se v tisku objevily připomínky, že jde ve skutečnosti o menší finanční podíl ze strany státu, pokud se automaticky ztratí nárok na jiné dávky ze sociálního systému…

Z těchto všech úvah vyplývá, že by se návrh novely zákona měl vrátit vládě k přepracování a velmi rychle by měly být zahájeny doporučované postupy k realizaci transformace. Ale mělo by dojít k transformaci účelné, která problematice prospěje a „nepoloží“ celý systém… Tím bychom nejen neušetřili, ale spíše bychom dehonestovali činnost všech těch, kteří se na péči o novou generaci aktivně podílejí. Ať jde o samotné rodiče anebo o jejich „náhradníky“… Ale hlavně jde o osud dětí!

Milada Emmerová (ČSSD)
místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku a lékařka

Zdroj foto: www.cssd.cz

Filed in: ČR: Politika, Politická aréna

Comments are closed.