2:25 pm - Středa Říjen 17, 2018

Dvě třetiny manažerů v ČR mají osobní zkušenost s korupcí

PRAHA – Až dvě třetiny manažerů se domnívají, že česká společnost nedokáže fungovat bez korupce. Stejný podíl manažerů má osobní zkušenosti s korupcí.

Korupce - předání obálky s penězi

Ilustrační foto

Tato varovná čísla vyplývají z v úterý zveřejněných výsledků šetření mezi tuzemskými manažery, které koncem loňského roku provedla Česká manažerská asociace společně se Svazem průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). Realizátorem šetření byla výzkumná agentura Ipsos.

Na otázky průzkumu odpovědělo celkem 204 vrcholových manažerů, majitelů firem a středního managementu – v rozdělení na výrobu, služby a instituce/státní správu. Většina respondentů byli finalisté soutěže Manažer roku.

Korupce, kam se podíváš…

Co se týká konkrétních osobních zkušeností s korupcí, přiznaly ji dvě třetiny manažerů (67%). Z toho více jak čtvrtina se s korupcí setkala vícekrát. Polovina respondentů uvedla, že se s korupcí setkala ojediněle. Naproti tomu více jak čtvrtina manažerů (28%) se s korupčním jednáním nesetkala a 5 % respondentů odmítlo odpovědět.

Z hlediska předmětu činnosti je korupční prostředí rozšířenější ve službách (až 37% respondentů uvedlo, že se s korupcí setkalo vícekrát), následují instituce a státní správa (26%).

Ve výrobních podnicích se s korupčním jednáním setkala vícekrát pětina manažerů (22%).


Korupce je hluboce zakořena

Jak dále vyplývá z šetření, pohled manažerů v České republice na problém korupce je velmi kritický. Většina z nich (65%) si však nedokáže představit, že by u nás byla vymýcena. Pětina z této skupiny je dokonce přesvědčena, že naše společnost „rozhodně nebude fungovat bez korupce“. Necelá polovina uvádí, že naše země „spíše nedokáže fungovat bez korupce“.

Nejvíce skeptických hlasů o tom, že se ČR rozhodně nezbaví korupce, zaznívá od manažerů z institucí a státní správy (29%). Oproti tomu ve službách tento názor zastává necelá pětina respondentů (19%) a ve výrobních podnicích „jen“ 14%.

Výzkumu agentury Ipsos též konstatuje, že pouze menší část manažerů (35%) se domnívá, že se česká společnost v té či oné míře dokáže vypořádat s korupcí. Zhruba čtvrtina manažerů soudí, že ČR „spíše dokáže fungovat bez korupce“. Jen necelá desetina manažerů je optimistická a dokáže si představit naší zemi „fungující bez korupce“.


Boj proti korupci zlepšit 

„Značná část manažerů nevidí zatím výrazné změny v oblasti korupce a jejím potírání. Je ale faktem, že boj s korupcí je během na dlouhou trať a efekty se projeví v praxi až za delší dobu,“ uvedl Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Důležité je mít dobrou legislativu a průhledné zákonodárství. Sebelepší legislativa sama nepotře korupci. Je k tomu potřeba vůle, která dokáže prosadit vymahatelnost práva, reformu státního zastupitelství a která dořeší velké korupční případy v této zemi až o odsouzení viníků,“ uvedl Radek Špicar.

Zdroj fotografie: archiv ROL CZ

Filed in: Byznys, Česko

Comments are closed.