2:08 am - Neděle Říjen 21, 2018

Důvěra v ekonomiku ČR se mírně zvýšila

PRAHA – Celková důvěra v domácí ekonomiku se v únoru znovu meziměsíčně zvýšila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) se ve srovnání s lednem zvýšil o 0,8 bodu, a to zejména vlivem zvýšení podnikatelského indikátoru důvěry.

Český statistický úřad - ČSÚDůvěra podnikatelů se totiž meziměsíčně zvýšila, zatímco důvěra spotřebitelů mírně klesla.

Vyplývá to z výsledků aktuálního průzkumu, které v pátek zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Důvěra podnikatelů vzrostla

Mezi podnikateli se důvěra zvýšila v průmyslu a ve vybraných službách; v obchodě se snížila; ve stavebnictví zůstala neměnná. Souhrnný indikátor nadále převyšuje své hodnoty z období recese 2009, i když v meziročním srovnání je nižší.

V průmyslu se v únoru hodnocení současné celkové ekonomické situace znovu nepatrně zvýšilo. Hodnocení současné celkové a zahraniční poptávky se zvýšilo také. Zásoby hotových výrobků se podle respondentů oproti minulému měsíci snížily.

Respondenti podle ČSÚ očekávají pro příští tři měsíce mírné zpomalení tempa výrobní činnosti oproti mírnému zvýšení tempa zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro příští tři i šest měsíců jsou o něco vyšší než v lednu. Celkově se důvěra v průmyslu meziměsíčně zvýšila, ale meziročně je nadále nižší.


Stavebnictví, obchod a služby

Ve stavebních podnicích se hodnocení současné ekonomické situace v únoru zvýšilo. Stále nízké hodnocení celkové poptávky se oproti lednu nepatrně zlepšilo. Respondenti očekávají mírné zvýšení stavební činnosti a nadále pokles zaměstnanosti.  Zajištění práce zakázkami se téměř nezměnilo. Očekávání vývoje ekonomické situace pro příštích tří i šest měsíců jsou vzhledem k blížící se stavební sezóně o něco vyšší než v lednu. Celkově nízká důvěra ve stavebnictví zůstala v únoru stejná a je stále nižší než před rokem.

V odvětví obchodu se podle ČSÚ hodnocení současné ekonomické situace oproti lednu nezměnilo. Zásoby se zvýšily. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příští tři měsíců jsou oproti poklesu v lednu o trochu vyšší, pro příštích šest měsíců jsou nižší. Celkově se v únoru důvěra v obchodě meziměsíčně mírně snížila a v meziročním srovnání je stále o něco nižší.

Ve vybraných odvětvích služeb se v únoru hodnocení současné ekonomické situace nezměnilo. Hodnocení poptávky i její očekávání pro příští tři měsíce se zvýšilo. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou vyšší než v lednu. Celkově se důvěra ve vybraných službách meziměsíčně zvýšila a v meziročním srovnání je o 1 bod vyšší.


Důvěra spotřebitelů mírně klesla

Indikátor spotřebitelské důvěry se podle ČSÚ v únoru meziměsíčně mírně snížil a v meziročním srovnání je i nadále značně nižší. Ze šetření mezi spotřebiteli v únoru znovu vyplynulo, že se pro příštích dvanáct měsíců mírně snížily obavy spotřebitelů ze zhoršení celkové ekonomické situace i ze zhoršení jejich vlastní finanční situace. Podíl respondentů, kteří očekávají zvýšení nezaměstnanosti, se také snížil. Úmysl spořit se snížil, nadále však méně než polovina domácností uvádí, že s ohledem na svou současnou finanční situaci spoří.

 Zdroj fotografie: archiv ROL CZ

Filed in: Byznys, Česko

Comments are closed.