7:52 pm - Pondělí Říjen 15, 2018

ČSSD předloží novelu zákona na nižší DPH

PRAHA – ČSSD opakovaně kritizovala vládní záměr zvýšit dolní sazbu DPH jako nespravedlivý a nesystémový s tím, že poškodí zejména středně a nízko-příjmové skupiny obyvatel, sociálně slabé, nemocné a postižené. Poslanci a senátoři ČSSD proto hlasovali proti zákonu, kterým se od ledna zvýšila snížená sazba DPH z 10 na 14 % a příští rok dokonce na 17,5 %. Proti tomuto zákonu byly zaměřeny i parlamentní obstrukce poslanců ČSSD v závěru loňského roku. Uvádí to ČSSD v tiskové zprávě.

Bohuslav Sobotka na demonstraci

Vyšší DPH na knihy je cestou na evropskou periferii, říká Sobotka

„Pro sociální demokracii je zásadní, aby v Česku zůstaly nadále dvě sazby DPH, jako ve všech ostatních zemích EU (s výjimkou Dánska). Připravenou novelou dosáhneme toho, aby tyto dvě sazby DPH existovaly i v roce 2013. Proto dnes ČSSD v Senátu Parlamentu ČR předloží legislativní návrh, kterým chce zachovat stávající 10% sazbu u knih, novin, časopisů, potřeb pro zmírnění následků nemoci, například pro nevidomé, neslyšící a částečně vidící osoby, a pro těžce zdravotně postižené, oprav invalidních vozíků a zdravotní, sociální a domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené,“ uvádí ČSSD v tiskové zprávě.

„Finanční dopad na příjmy státního rozpočtu bude po prosazení této novely v řádu několika set milionů korun. To je částka, kterou lze kompenzovat zlepšením výběru daní a realizací opatření proti daňovým únikům.   Plánovaný cenový skok díky zvýšení DPH u knih na 14 % (posléze 17,5 %) nemá obdoby v celé Evropě.  Zcela vybočuje z praxe v EU.

Dvanáct zemí unie má u knih sníženou sazbu do 5 %. Například Velká Británie, Irsko, Norsko či Chorvatsko mají sazbu nulovou. Naopak sazbu 20 % má Dánsko (které to však kompenzuje bohatým podpůrným grantovým programem), Bělorusko, Bulharsko, Albánie a Ukrajina. Do roku 2006 byla sazba DPH uplatňovaná u knih v České republice 5 % a k jejímu zvyšování došlo až za pravicových vlád,“ pokračuje ČSSD v prohlášení.

Cesta na evropskou periferii, říká Sobotka

„Zdražování knih zvýšením DPH by bylo cestou na evropskou periferii, která by snížila konkurenceschopnost ČR, snížila rovněž čtenářskou gramotnost a způsobila následně problémy v uplatnění nových generací. V našem programu máme ochranu sociálně slabých, zdravotně postižených a nemocných. Proto nebudeme zvyšovat DPH například u psacích strojů, telefonů či počítačů určených pro nevidomé a pomůcek určených zdravotně postiženým a těžce nemocným,“ sděluje v prohlášení předseda ČSSD Bohuslav Sobotka.

„Pokud by návrh ČSSD na zachování snížené sazby DPH nebyl přijat, prosadíme ho, až bude ČSSD vládnout,“ je dále v tiskové zprávě.

„Nechceme zdražovat čtení. Ztěžovat přístupnost našich občanů ke vzdělání a kultuře. Zhoršovat čtenářské návyky, aby si mladí zcela odvykli číst. Snižovat českou knižní produkci a likvidovat knihkupectví a vydavatelství v současné hospodářsky velmi obtížné době. Například produkce knih by se u nás zvýšením DPH mohla snížit až o třetinu. Nejvíce by to postihlo učebnice, odborné knihy a překlady,“ uvádí v prohlášení poslanec a stínový ministr kultury Vítězslav Jandák.

Chceme do vyspělé Evropy, říká Chládek

„Chceme jít směrem, kterým jde vyspělá Evropa s velmi nízkým DPH například na učebnice a odbornou literaturu, anebo směrem k Albánii s dvacetiprocentním DPH? Chceme se snad stát národem analfabetů a ovcí? S výší DPH experimentovalo u knih například Slovensko, kde po zvýšení na 19 % došlo ke stagnaci knižního trhu. Vymizely monografie, biografie, historické tituly a umělecká literatura. Větší náklady si zachovaly jen ženské romány, náboženské knihy a pornografie. Proto se rychle vrátilo zpět k nižší 10% sazbě,“ doplňuje v tiskové zprávě senátor a stínový ministr školství Marcel Chládek, který je předkladatelem novely zákona o dani z přidané hodnoty.

„ČSSD zásadně odmítá zvýšení DPH u položek pro nemocné a zdravotně postižené, u knih, novin a časopisů jako zcela neodůvodněné a z pohledu příjmu státního rozpočtu zbytné,“ uzavírá ČSSD tiskovou zprávu.

Zdroj fotografie: www.bohuslavsobotka.cz

Filed in: Press, TZ Politika

Comments are closed.