8:48 pm - Čtvrtek Říjen 18, 2018

Domácnosti chudnou. Reálně, i podle pocitů občanů

PRAHA – Reálné příjmy českých domácností klesají. Objektivně, i podle subjektivních pocitů občanů. Vyplývá to z aktuálních výsledků inflace i z průzkumu mezi lidmi. Dvě třetiny Čechů jsou toho názoru, že si za příjmy své domácnosti mohou nakoupit méně než před rokem.

Inflace za leden 2012, kterou minulý týden zveřejnil ČSÚ, vzrostla meziročně na 3,5 procenta. Je to mnohem více, než odborníci očekávali. Tento růst ovlivnilo zejména zvýšení DPH od 1. 1. 2012 z 10 na 14 procent a též zvýšení cen produktů a služeb souvvisejících s bydlením.

Z toho důvodu podle odhadů odborníků letos inflace neklesne pod 3 procenta. Inflace je nyní nejvyšší za poslední tři roky, vyšší meziroční míra byla naposledy v prosinci 2008. Meziměsíční nárůst cen je nejvyšší dokonce od ledna 2008.

Ceny tedy opět rostou rychleji, než letos porostou platy zaměstnanců – čili reálná mzda lidí poklesne. Naposledy se to stalo za recese z přelomu let 1998 a 1999.

Lidé už nyní cítí pokles životní úrovně

Přestože negativní prognóza reálné mzdy letos teprve nastane, lidé jsou o poklesu životní úrovně přesvědčeni už nyní. Celé dvě třetiny z nich soudí, že jejich reálný příjem už klesl.

Jak vyplývá z lednového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) zveřejněného v pátek, celkem dvě třetiny (66 procent)  Čechů se domnívají, že za příjmy své domácnosti mohou nakoupit nebo uhradit méně než před rokem. Znamená to výrazný propad oproti loňsku, kdy tak soudila necelá polovina lidí.

Téměř polovina (47 procent) dotázaných uvedla, že může nakoupit o něco méně než před rokem a skoro pětina (19 procent) mnohem méně. Tři lidé z deseti pak podle průzkumu představují podíl těch, kdo soudí, že si za svůj příjem mohou nakoupit a uhradit stejné jako před rokem. Tři respondenti ze sta uváděli, že za svůj příjem mohou nakoupit o něco více, než před rokem.

Z průzkumu tedy vyplynulo, že aktuální výsledek z lednového šetření znamená výrazný propad oproti loňskému roku a historicky jde o nejhorší výsledek. S ním je podle CVVM srovnatelný pouze ten, který byl zaznamenán na začátku roku 2008.

Posun i ve vnímání míry inflace

Ze šetření CVVM, které probíhalo na vzorku 1090 respondentů starších 15 let v lednu 2012 – tedy dříve, než byly zveřejněny aktuální výsledky inflace, také vyplynulo, že 45 procent dotázaných považuje současnou inflaci za přijatelnou. Podíl respondentů vyjadřujících opačný názor dosahuje výše asi dvou pětin (41 procent). V porovnání s předchozím šetřením narostl podíl těch, kdo stávající inflaci považují za spíše nepřijatelnou, o 10 procentních bodů.

To v součtu s trendem pozvolného zhoršování, které zaznamenávala předchozí šetření z let 2008 až 2011, znamená, že podíl těch, kdo považují současnou inflaci za nepřijatelnou, vzrostl od ledna 2007 o 20 procentních bodů. Jde o nejhorší výsledek srovnatelných výzkumů od konce 90. let minulého století.

I přes tento propad je podle CVVM aktuální hodnocení inflace stále ještě podstatně příznivější, než bývalo v letech 1993 až 1998, kdy míra inflace bývala fakticky mnohem vyšší než v současnosti.

Zdroj fotografie: archiv ROL CZ

Filed in: Česko, Finance

Comments are closed.