7:05 pm - Úterý Říjen 23, 2018

Domácí potraviny jsou nejkvalitnější, míní Češi podle průzkumu

PRAHA – Více než polovina Čechů se domnívá, že potraviny z České republiky jsou kvalitnější a bezpečnější než potraviny z dovozu.  Vyplývá to z výzkumu ministerstva zemědělství pod názvem „Bezpečnost potravin ve vnímání obyvatel České republiky“. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak je pro spotřebitele důležitá kvalita a bezpečnost potravin, jak mění nákupní zvyklosti a jak rozumí označení na potravinách.

Ilustrační foto

„Výsledky průzkumu jsou pro ministerstvo zemědělství důležité. Máme v rukou hmatatelné výsledky o tom, co si skutečně Češi myslí o potravinách v našich obchodech. Získali jsme podklad pro plánování kampaní ministerstva. V posledních letech žádný takto zaměřený materiál neexistoval,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

Exkluzivní výzkum, zadaný ministerstvem zemědělství, prokázal, že Češi věří českým potravinám více než zahraničním. Téměř tři čtvrtiny obyvatel (73 %) považují zdravotní nezávadnost českých potravin za dobrou. Stejný názor na dovozové potraviny měly pouze dvě pětiny dotázaných (43 %). Zhruba 71 % obyvatel je přesvědčeno, že české potraviny jsou kvalitní, zatímco u zahraničních potravin převládá negativní hodnocení (53 %).

V porovnání s obdobným průzkumem z roku 2005 tak zejména zahraniční potraviny ztratily na důvěryhodnosti o celých 27 %.

Lidé chtějí vědět, co mají na talíři

„Řekl bych, že výsledky průzkumu ukazují, že Češi začali věnovat větší pozornost původu potravin. Tyto informace téměř vždy zkoumají asi dvě pětiny obyvatel, častěji ženy než muži. Ve srovnání s průzkumem v roce 2005 tak stoupl zájem lidí dozvědět se, co mají na talíři,“ řekl Bendl.

Údaje na obalech potravin sledují většinou dvě pětiny obyvatel (45 %), další dvě pětiny tyto informace zkoumají jen někdy a 16 % jim vůbec nevěnuje pozornost. O původ potravin se zajímají především lidé s vyšším vzděláním a dobrou životní úrovní.

Většina Čechů nesnižuje nároky na kvalitu

Češi v průzkumu uvedli, že kvůli změně daně z přidané hodnoty sníží množství nakupovaných potravin (dvě pětiny dotázaných), ale nesníží nároky na kvalitu. Naopak necelá čtvrtina deklarovala, že nezmění množství, ale sníží požadavky na kvalitu potravin. Čtvrtina obyvatel své nákupní chování nijak nezmění.

Jaké označení domácích potravin Češi znají?

Pokud jde o povědomí o vybraných označeních potravin, nejvíce lidí zná národní značku kvality Klasa (88 %), Regionální potravina (57 %) a Zaručená tradiční specialita (50 %). Méně známé jsou respondentům Chráněné označení původu (43 %) a Chráněné zeměpisné označení (32 %).

„V poslední době se stále více hovoří o důležitosti zdravého životního stylu a podpoře správné výživy. Proto je příjemným zjištěním, že asi pětina dotázaných v průzkumu uvedla, že zná internetové stránky „Víš, co jíš?‘ provozované ministerstvem zemědělství,“ dodal ministr.

Zdroj fotografie: www.flickr.com/Amy Nguyen Photography

Filed in: Česko

Comments are closed.