7:52 pm - Pondělí Říjen 15, 2018

Daňoví poradci budou zřejmě moci jednat v menším počtu

PRAHA – Při jednání valné hromady Komory daňových poradců nebude v budoucnu zřejmě nutná padesátiprocentní účast jejích členů. Návrh senátorů ve středu posvětil sněmovní rozpočtový výbor, navrhovanou změnou se budou poslanci dále zabývat.

Z jednání sněmovního rozpočtového výboru

Rozpočtový výbor posvětil změkčení jednání valné hromady komory

Sněmovní rozpočtový výbor vyslovil souhlas se senátním návrhem novely zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Návrh, kterým se bude zabývat Poslanecká sněmovna ve druhém čtení, má podle senátora Petra Pakosty (ODS) za cíl zefektivnit fungování komory.

„Současná úprava zákona je zastaralá, tvořila se v době, kdy vznikala Komora daňových poradců. Nefunkční především je, že se jednání valné hromady komory, aby bylo platné, musí zúčastnit minimálně polovina jejích členů nebo musí být zastoupeni na základě plné moci. To znamená v současnosti počet asi 2100, tolik se jich ale nescházelo a několik osob vlastnilo hlasy jiných,“ uvedl na rozpočtovém výboru Pakosta.

Nutnou účast padesáti procent členů komory proto navrhl zrušit. Poslanec Pavel Svoboda (ODS), který je zpravodajem návrhu, navrhl zároveň přijmout ustanovení, na základě kterého by jeden člen komory mohl na valné hromadě zastupovat nanejvýš pět jejích členů. Rozpočtový výbor odsouhlasil obě změny.

Obavu, zda by nemohlo dojít k situaci,  kdy se sejdou dva nebo tři členové valné hromady a neodsouhlasí něco, s čím ostatní nesouhlasí, vznesl poslanec Alfréd Michalík (ČSSD). „To se stává například při jednání bytových družstev,“ řekl.

Změny fungování komory nepomohou, říká Dolejš

„Členové komory budou muset být seznámeni s konáním valné hromady. Pokud by se sešel předseda jen se svým s pobočníkem, výsledek valné hromady by platný byl, bránit by se dalo žalobou na dobré mravy. Taková situace ale nikdy nevznikla, je to proto absurdní výklad,“ reagoval senátor Pakosta.

Pro senátní návrh novely zákona se vyslovili všichni přítomní členové rozpočtového výboru, s výjimkou komunistů, kteří se hlasování zdrželi. „Navrhované změny fungování Komory daňových poradců nepomohou,“ uvedl pro RegionOnline.cz poslanec Jiří Dolejš (KSČM).

„Je pro nás například nevysvětlitelné, proč jeden člen valné hromady může zastupovat nejvýše pět jejích členů. Nikde není uvedeno, jak se k tomu číslu došlo, proč to není třeba deset. Ošetřeno není ani to, aby tito členové neodsouhlasili něco, s čím většina nesouhlasí,“ doplnila pro náš portál místopředsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM).

Zdroj foto: RegionOnline.cz/ac

Filed in: Česko, Z parlamentu

Comments are closed.