3:42 pm - Středa Listopad 16, 4439

ČSSD podá ústavní stížnost kvůli zákoníku práce

PRAHA – Ústavní stížnost kvůli třem ustanovením v novele zákoníku práce v březnu podají poslanci ČSSD. Vadí jim, že zaměstnanec může být nově propuštěn i v době nemoci, k založení odborové organizace je třeba minimálně tří pracovníků a organizace může být formálně založen až následující den po oznámení jejího vzniku zaměstnavateli. Podnětem pro stížnost byly námitky odborů.

Jaroslav Zavadil a Bohuslav Sobotka

J. Zavadil a B. Sobotka informují o ústavní stížnosti kvůli zákoníku práce

„Není možné, aby byl člověk trestán dvakrát,“ uvedl předseda Českomoravské komory odborových svazů Jaroslav Zavadil. Upozornil na to, že zaměstnanec je v době nemoci potrestán již snížením mzdy. Podle slov předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky navíc zákoník práce nebere v potaz kupříkladu to, že člověk nemusí být kontrolou zastižen doma v době, kdy se mu zhorší zdravotní stav a vyhledává pomoc lékaře.

„Do soukroměprávních vztahů, založených na formální rovnosti stran, nelze ve prospěch jedné ze stran zavádět sankční ustanovení spočívající v postihu druhé smluvní strany za poručení předpisu z oblasti práva veřejného,“ uvádí se v právním stanovisku odborů. Taková úprava zákoníku práce podle nich věcně nesouvisí s výkonem práce na základě pracovněprávních předpisů a nemá žádnou souvislost s plněním pracovních úkolů.

Odbory mohou založit minimálně tři lidé, někde jsou jen dva

Dalším problémem novely zákoníku práce je podle Zavadila ustanovení, že odborovou organizaci mohou založit minimálně tři lidé. „Některá pracoviště nemají tři zaměstnance, ale třeba jen dva,“ uvedl. Ti nyní odborovou organizaci založit nemohou. Popsaná podmínka podle odborů narušuje ústavně garantované právo sdružovat se na ochranu hospodářských a sociálních zájmů do odborových organizací.

„Bude-li totiž zaměstnavatel zaměstnávat méně než tři zaměstnance, budou mít tito zaměstnanci sice formální možnost sdružit se do odborové organizace, ale ta nebude mít možnost působit u jejich zaměstnavatele a uplatňovat práva s tím spojená,“ uvádějí odbory.

Než vzniknou odbory, může zaměstnavatel odboráře propustit

Třetím, podle názoru odborů a sociálních demokratů, protiústavním ustanovením je to, že odborová organizace může být formálně založen až den po jejím ohlášení zaměstnavateli. „Existuje tedy reálné riziko, že zaměstnavatel přistoupí ještě v den, kdy mu bylo oznámeno, že u něj působí odborová organizace, k rozvázání pracovního poměru s některým ze zaměstnanců, který je členem odborové organizace, i když je současně členem orgánu této organizace a musí podle úmluvy požívat účinné ochrany před propouštěním,“ uvádějí odbory. Nová úprava podle nich navíc odporuje mezinárodním závazkům ČR.

Ústavní stížnost na tři ustanovení novely zákoníku práce podají sociální demokraté v březnu. Doufají, že se k nim připojí i jiní poslanci, včetně zástupců koaličních stran. Někteří z nich ale při sněmovní rozpravě nová ustanovení v zákoníku práce hájili. „Pokud je někdo nemocný, je na nemocenské a nemá vycházky, má být tam, kde má být. A pokud ne, ať za to nese důsledky,“ řekl kupříkladu předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Zdroj foto: RegionOnline.cz/ac

Filed in: Česko, Politika, Práce

Comments are closed.