10:28 am - Pondělí Říjen 22, 2018

Kalbach: Situace lékařům kolikrát brání dodržovat Hippokratovu přísahu

PRAHA – Problematikou pacientů postižených cévní mozkovou příhodou (CMP), péčí o ně, a to jak tou lékařskou, tak hlavně pak tou následnou – rehabilitační – se zabýval seminář, který se v úterý konal v prostorách Senátu v Praze.

Mozek a neurony
Ilustrační foto

Na akci, kterou pořádal místopředseda Senátu Zdeněk Škromach spolu se Sdružením pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách (Sdružení CMP) se sešli hlavně lékaři internisté a neurologové, rehabilitační specialisté, sociální pracovníci a další odborníci. Ti všichni pracují s lidmi po mozkových mrtvicích, různých obrnách, ztrátách řeči a vidí v možnostech péče o ně řadu nedostatků.

Kritika interoperability v ČR

Seminář nesl pro laika složitý název „Interoperabilita zdravotní péče a péče následné“, ale nejedná se o nic až tak komplikovaného.  Slovo „interoperabilita“ znamená  vzájemnou součinnost  – a přesně o tom seminář byl. Že tato součinnost v péči o pacienty postižené CMP v ČR nefunguje, jak by měla.

Jedná se zejména o neexistenci systému následné péče, tj. správné rehabilitace pacientů. Podle odborných názorů, které zazněly na úterním semináři, v Česku dokáží díky už poměrně husté síti neurovasculárních center v nemocnicích po celé republice spoustě pacientů s CMP zachránit život a stabilizovat je, ale pak už je nedokážou správně rehabilitovat. „A rehabilitace znamená návrat zpět do života,“ upozornila MUDr. Olga Švestková, přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN Praha.

Problémy odnášejí pacienti

Podle Olgy Švestkové je základní problém v tom, že v České republice, jako jediné zemi v Evropě, chybí zákon o rehabilitacích. „Vinou toho v naší republice nejsou vůbec žádná neurorehabilitační oddělení, při tom by měly být jak ve velkých, krajských nemocnicích, tak i v těch menších, blízko k bydlištím pacientů po CMP, aby se jejich rodinní příslušníci měli kde učit, jak se o postižené starat, jak jim pomáhat,“ kritizovala současný stav Švestková.

Neexistence specializovaných pracovišť pak v praxi znamená, že lidi po mrtvicích bývají přeloženi alepoň na klasická rehabilitační lůžka. Ty jsou však primárně určeny pro jiné pacienty a navíc je jich i tak málo. „Za rok 2009 se včas na rehabilitační lůžka dostalo jen 1,9 % pacientů po CMP,“ uvedla na závěr svého vystoupení MUDr. Švestková.

Jde o stále mladší pacienty

Věk pacientů s CMP při tom stále klesá. „Už dávno neplatí, že je to postižení babiček a dědečků. CMP mají často už i lidi v produktivném věku. Příčinou je současný životní styl – hektické tempo a dlouhodobý stres,“ řekl MUDr. Ondřej Škoda, primář neurologického oddělení Nemocnice Jihlava.

Proto je podle něj kvalitní rehabilitace o to důležitější. Aby se ještě realativně mladý člověk vrátil nejen do života, ale  pokud možno i do práce, byť třeba jen v chráněné dílně.

Chybějící peníze omezují lékaře

Dalším problémem, jak též zaznělo ve Valdštejnském paláci, je nedostatek peněz v resortu zdravotnictví. Politika zdravotních pojišťoven údajně neumožňuje plnou péči o pacienty po CMP.

„Některé pojišťovny neproplatí použití určitých přístrojů, jiné zase nasazení složitých či drahých lékařských výkonů. Záleží, u koho je pacient pojištěn,“ poznamenal MUDr. Pavel Kalbach, předseda Sdružení CMP.

„Situace je dokonce tak špatná, že to lékařům kolikrát brání i dodržovat Hippokratovu přísahu,“ upozornil Kalbach.

Zdroj fotografie: archiv ROL CZ

Filed in: Zdraví

Comments are closed.