8:45 pm - Čtvrtek Říjen 18, 2018

ROZHOVOR: Kontrolu v Budvaru nepovažuji za státní, říká Doktor

ROZHOVOR – Nezařazený poslanec Michal Doktor (zvolený za ODS) nedávno upozornil Poslaneckou sněmovnu na skutečnost, že kontrolu v národním podniku Budějovický Budvar provádí soukromý subjekt, nikoli stát. Většina koaličních poslanců o tom odmítla diskutovat. V rozhovoru pro RegionOnline.CZ, který o záležitosti již informoval, Doktor uvedl, že se obává zpochybnění tržní ceny Budějovického Budvaru.

Poslanec Michal Doktor

Poslanec Doktor se bojí zpochybnění tržní ceny Budějovického Budvaru

S jakými problémy se vlastně v současné době Budějovický Budvar potýká?

Jedná se o stejné potíže, se kterými se potýkají všechny subjekty trhu. Světová ekonomika neroste, existují místa, kde stagnuje, kde trpí represí. To se logicky projevuje na spotřebě piva. Na druhou stranu se Budvaru v takové atmosféře daří zvětšovat svůj podíl na trhu, i rozvíjet exportní schopnosti.

Nedávno jste sněmovnu upozornil na to, že kontrolu v Budějovickém Budvaru provádí soukromá firma HZ Consult, spoluvlastník společnosti Bene Factum. Předsedou kontrolní skupiny je soukromá osoba. V čem je hlavní problém?

Právě fakt, že takzvanou státní kontrolu vykonává soukromá firma. To nejsem schopen považovat za státní kontrolu. V kontrolní skupině převažují zaměstnanci nebo smluvní partneři třetí osoby, nikoli státu. Taková skupina nemůže roli státní kontroly naplňovat, jakkoli se tak snaží tvářit. Doufám alespoň, že tam vykonávají  práci, která je v souladu se zadáním ministra zemědělství. Donekonečna opakuji, že kontrolní skupina nemůže najít žádné nové skutky, o nichž by nebyl zřizovatel informován. Takže buď tam fungují jako nájemní odstřelovači, nebo takto někdo utrácí veřejné peníze.

Na program sněmovny jste navrhl zařadit bod, kdy by ministr zemědělství Petr Bendl (ODS) informace o kontrole v Budějovickém Budvaru poskytl. Většina poslanců vládní koalice ale hlasovala proti. Jak budete dále postupovat, budete ministra interpelovat?

Budu především bedlivě sledovat postup kontrolorů a dodržování mediálního smíru, který uzavřel ředitel Budějovického Budvaru s ministrem zemědělství. V případě, že tyto skutky budou jakkoli ohrožovat podstatu a tržní hodnotu podniku, budu své návrhy opakovat.

Předseda KSČM Vojtěch Filip navrhl kvůli situaci v Budějovickém Budvaru zřídit sněmovní vyšetřovací komisi. Podporujete tuto myšlenku?

Ano, zřízení vyšetřovací komise jsem podpořil.

Jaké informace jste po ministru Bendlovi požadoval?

Ministrovi jsem položil mnoho dotazů. Například tyto: Jakým způsobem a na základě jakých kritérií byla sestavena kontrolní skupina? Jak je zajištěna povinnost mlčenlivosti všech členů kontrolní skupiny? Jak je zajištěna hmotně-právní a trestně-právní odpovědnost všech členů kontrolní skupiny, zejména ve vztahu k riziku úniku unikátních informací, týkajících se například receptury? Kdo osobně odpovídá za výběr přizvaných osob a jak je zajištěno vyloučení střetu zájmů všech členů kontrolní skupiny? Podle jakých kritérií a na základě jakých zkušeností a předpokladů byl vedoucím kontrolní skupiny jmenován Tomáš Jindra, který není zaměstnancem ministerstva zemědělství?

A dále?

Ptal jsem se i na to, komu bude podána zpráva o výsledcích kontroly, neboť v zákoně o finanční kontrole se praví: „Ministerstvo financí předkládá vládě roční zprávu o výsledcích finančních kontrol“. A také se tam praví, že „o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol informují kontrolní orgány ministerstvo financí nejpozději do jednoho měsíce od ukončení finanční kontroly“. Ministra zemědělství jsem také požádal mimo jiné o prohlášení, že je připraven nést osobní, nejen politickou, odpovědnost v případě, kdy by došlo k již zmíněnému obávanému úniku informací týkajících se ochrany veškerých práv Budějovického Budvaru.

Bojíte se likvidace Budvaru?

Nebojím, spíš se obávám zpochybnění jeho tržní ceny v případě nekvalifikovaného postupu, a to buď ze strany kontrolní skupiny, nebo ze strany pana ministra.  Soudím totiž, že k celé akceleraci a napjaté atmosféře v Budějovickém Budvaru přispěl, především svými nekvalifikovanými a spíše podjatými výroky, právě ministr zemědělství.

Hovořil jste s ním o tom poté, co sněmovna neumožnila diskutovat o Budvaru na své schůzi?

Ne, pan ministr zemědělství patří k lidem, kteří takové zásadní odborné věci nikdy nekomunikují.

Takže vás vůbec neoslovil?

Pan ministr nepovažoval za potřebné se mnou komunikovat ani mé odvolání z dozorčí rady Budějovického Budvaru.

Zdroj foto: www.michaldoktor.cz

Filed in: Česko, Podvečer s ..., Politika

Comments are closed.