8:46 pm - Čtvrtek Říjen 18, 2018

Blbá nálada v Česku pokračuje?

KOMENTÁŘ – Další z řady průzkumů, které nás v poslední době doslova zaplavují, se věnoval stavu české společnosti. Provedla jej společnost STEM a podle výsledků to vypadá, že se v zemi rozhostila (nebo pokračuje?) skutečná „blbá nálada“. Stav společnosti totiž lidé hodnotí nejhoršími známkami v historii průzkumu.
Nejhůře dopadlo školství, resp. zaznamenalo největší propad. Divíte se? Navzdory neustálým proklamacím ze strany politiků (nejvíce „překvapivě“ před každými volbami) je právě díky jejich totální nečinnosti školství jednou z nezanedbanějších oblastí českého státu.

Ani ministr Josef Dobeš ovšem zatím svými kroky k nápravě příliš nepřispěl. Studenty i kantory kritizovaná reforma maturitních zkoušek, testování žáků pátých i devátých tříd, reforma vysokých škol, zavedení školného, kauza Bátora. Všechny tyto skutečnosti vyvolávají spíše rozpaky, než že by přinášely změny k lepšímu.

Rodiče ztratili soudnost

Ovšem pozor, na vině je i samotná česká veřejnost. Rodiče, tedy jejich podstatná část, absolutně ztratili soudnost, co se jejich ratolestí týká. Ve školách tak spíše než vzdělávání probíhá neúspěšný a marný výchovný boj. Není se čemu divit, když se u nás rozpadá kolem poloviny manželství. Především česká rodina je v krizi. S tím je potřeba něco dělat.

Zhoršení vnitropolitické situace, vyhlídek do budoucna či spokojenosti s činností politických stran snad ani nikoho nepřekvapí. Nabízí otázka: Dočkáme se někdy takových zástupců lidu či vlády, jejichž denním chlebem nebude vzájemné handrkování, bezbřehé rozhazovaní peněz nás všech či korupční kauzy? Pokud se podívám do zpětného zrcátka, nic, co by se tomu blížilo, nevidím.

Jedinou oblastí, v níž trvale klesá nespokojenost (nebo trvale roste spokojenost?), je péče o bezpečnost občanů. Aspoň malé pozitivum. Bát se o svoji bezpečnost v regionu klidného středu Evropy, to už by byla docela síla.

Nebezpečí apatie

Netřeba přikládat průzkumům přehnanou váhu. Lidé vždy více projevují svoji nespokojenost či nesouhlas, než obrácený gard. Z uvedených výsledků však plyne jedno možné nebezpečí – apatie. Apatie obyvatel ve vztahu ke státu, k jeho budoucnosti, jakož i budoucnosti vlastní.

Společenská rezignace je živnou půdou pro extremistické skupiny. Pokud by se tyto vrstvy dostaly k podílu na moci, už bychom nemuseli dostat možnost vyjadřovat se ke společenskému dění. To je hlavní nebezpečí, vyplývající z průzkumu.

Zdroj fotografie: flickr.com

Filed in: Česko, ČR: Společnost

Comments are closed.