3:40 pm - Středa Říjen 15, 9727

Průzkum: 36 procent Čechů věří reklamě

PRAHA – Reklamě nevěří více než polovina populace, nicméně nákup na základě reklamy přiznává 36 % osob. Nejdůvěryhodněji působí reklama v místě prodeje, největší problém lidé vidí v deklarovaných vlastnostech a kvalitě zboží nebo služeb.

Obálka knihy: Reklama - triky, které vás dostanouVyplývá to z aktuálních výsledků výzkumu společnosti Factum Invenio, který proběhl ve dnech 26. 1. – 7. 2. 2012 na vzorku 1006 občanů ČR ve věku od 15 let.

Věří Češi reklamě?

Více než polovina české populace reklamám nevěří. Zcela reklamě věří v průměru 6 %, naopak zcela nedůvěřuje 17 % osob. Více reklamám věří ženy a mladí lidé do 29 let, stejně jako lidé s vyšším příjmem.

Velmi důležitá je pro spotřebitele osobní zkušenost, proto je nejdůvěryhodnější reklama v místě prodeje, kde si může kvalitu, cenu a někdy i chuť nebo vlastnosti zboží ověřit přímo.

Důvěryhodnost reklamy

Za pravdivější považují lidé reklamy na zboží. Nejméně pravdivé jsou podle zákazníků reklamy na finanční služby a volně prodejné léky/potravinové doplňky.

Pokud jde o vlastní obsah reklamního sdělení, nejméně nedůvěry vyvolávají zkušenosti konkrétních osob. Jsou zde však rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi. Zatímco zkušenosti s konkrétními produkty (potraviny, oděv, sportovní potřeby, hračky atd.) působí důvěryhodně (nevěří jim pouze 6 – 7 %), zkušenostem s finančními službami nevěří 14  % populace.

Důvěryhodnost deklarovaných cen nebo slevových akcí se výrazně liší. Cenová výhodnost fyzických produktů je zřetelně důvěryhodnější než v případě služeb. U mobilních operátorů nebo finančních služeb (nevěří 28-29 %) si spotřebitelé promítají jak vlastní zkušenosti, tak i mediální obraz – skryté poplatky a jiné bariéry často neumožňují dosáhnout na inzerovanou cenu.

Lidé, kteří nevěří cenám, slevám

Kvalitě zboží lidé nevěří především u potravin (37 %) a oděvů/obuvi/sportovních potřeb (34 %). Tento názor je ovlivněn řadou mediálně komentovaných kauz v poslední době. Vyšší nedůvěra v kvalitu potravin je mezi Pražany.

Důvěryhodnost výsledků testů použitých v reklamě je opět velmi rozdílná. Alarmující je relativně vysoká nedůvěra k výsledkům testů hraček a potřeb pro děti. Pokud se výsledky testů používají v reklamě příliš často, jejich důvěryhodnost v čase klesá (kosmetika, potravinové doplňky).

Vývoj nákupu na základě reklamy

Přiznání nákupu na základě reklamy se po celou dobu šetření pohybuje v rozmezí cca 30 % – 40 % a bylo by zajímavé dalším detailním šetřením zjistit faktory, které to ovlivňují. Procento těch, kteří nákup na základě reklamy „přiznávají“, je  36 % s tím, že stále existují rozdíly mezi ženami a muži (ženy přiznávají nákup častěji). Pozitivní odpověď by také frekventovanější u nižších věkových akupin a lidí s vyšší životní úrovní.

Častěji je přiznáván vliv reklamy na nákup v obchodních řetězcích, kde dochází k impulzivním nákupům a zákazníci se rozhodují přímo na místě prodeje.

Působí na koupi pravdivost reklamy?

Přesněji řečeno, zda častěji kupujeme na základě té reklamy, kterou považujeme za pravdivou. A zároveň, zda předpokládaná pravdivost reklamy působí i na náš zájem o nabízený produkt či službu. Jak vypadá srovnání?

Předpokládaná pravdivost reklamy hraje důležitou roli při rozhodování o koupi produktu či služby i o získávání informací a zájmu o ně. To koresponduje s výsledky minulých šetření, kdy v požadavcích na reklamu byla pravdivost a důvěryhodnost uváděna na prvních místech.

Product placement

Dne 1. 6. 2010 vstoupil v platnost zákon 132/2010 Sb. O audiovizuálních mediálních službách, upravující používání procuct placementu. Ten se s filmem pojí od počátku kinematografie a v současné době se setkáváme s umístěním produktů ve filmech, TV pořadech a dalších audiovizuálních dílech čím dále tím častěji, ať již více či méně „povedeně“.

Z odpovědí na otázku „Všimli jste si výrobku nebo značky ve filmu nebo TV inscenaci?“ vyplývá, že umístění produktu ve filmech či inscenacích si více než polovina populace nevšimla. Je zřejmé, že umístění produktu do filmu či TV pořadu lidem nevadí buď vůbec, nebo je neruší, když zapadá do děje inscenace.

 Zdroj fotografie: Repro obálky knihy Reklama – triky, které vás dostanou

Filed in: Byznys, Česko, Finance, Životní styl

Comments are closed.